Thoracale Oncologie Groep Antwerpen

About

TOGA is een interdisciplinair expertisecentrum van hooggespecialiseerde longartsen, radiotherapeuten, thoraxchirurgen, pathologen en oncologen die samenwerken aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisoverdracht.

TOGA heeft tot doel bij te dragen tot de uitwerking van een uniform beleid qua bestrijding en behandeling van aandoeningen met betrekking tot de thoracale oncologie. Dit in de meest brede zin van het woord.

TOGA organiseert onder meer: 

  • gezamenlijk protocollenboek
  • bijscholingsavonden en symposia
  • wetenschappelijk onderzoek