VAXCOM

Enkel het ontwikkelen van veilige en effectieve vaccins is vaak niet voldoende voor een succesvol vaccinatieprogramma. Vaccineren is vrijwillig en de vaccinatiegraad staat of valt daarom met het vertrouwen dat mensen in de vaccins hebben. Goede communicatie omtrent vaccins en het vaccineren is hiervoor essentieel. VAXCOM heeft als missie wetenschappelijk onderzoek uit te voeren omtrent vaccinatievertrouwen en strategische communicatie en vervolgens op basis van deze inzichten advies te geven voor een effectieve uitrol van vaccinatieprogramma’s. De onderzoeken worden uitgevoerd door een interdisciplinair team, bestaande uit zowel communicatiewetenschappers van MIOS als onderzoekers van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties. De AI-onderzoekers van CLiPS integreren de wetenschappelijke inzichten in geautomatiseerde instrumenten zoals chatbots en instrumenten voor sociale media analyse.