• 07/2021 - ADVIES: Omgaan met misleidende informatie over COVID-19 vaccins
  • 06/2021 - VaccinChat: Een antwoord op al je vragen over het prikje! (HLN, TAGMAG, De Standaard, GVA, ATV en andere)​
  • 03/2021 - Vaccinatietwijfel op Facebook (SAMPOL, 2021,  3, p. 42-43)
  • 26/02/2021
    • Recherche sur les attitudes et les intentions comportementales en Belgique francophone à l'égard de la vaccination COVID-19
    • Onderzoek naar de attitudes en gedragsintenties in Franstalig België ten opzichte van de COVID-19 vaccinaties
  • 22/06/2021 - Hoe praat je met vaccin twijfelaars?
  • 10/12/2020 - Onderzoek naar de attitudes van Vlamingen ten opzichte van de COVID-19 vaccinaties