Adaptief co-management in de erfgoedsector – een oplossing voor al uw problemen..?

28 juni 2017
13 uur - 16.30 uur
Gate 15 - Kleine Kauwenberg 15 - 2000 Antwerpen

De studiemiddag wordt ingeleid door dr. Guy Bovyn (Departement Erfgoed). Nadien komen enkele experts aan het woord over adaptief co-management. Aansluitend worden enkele praktijkvoorbeelden bekeken en wordt in kleinere groepen gezocht op welke manier adaptief co- management binnen de erfgoedsector kan worden ingezet. Voorkennis over het onderwerp is niet nodig.

Over adaptief co-management
De masterstudenten conservatie-restauratie zijn van mening dat er in de erfgoedsector te weinig kennis gedeeld wordt. Deze kennis kan bepaalde restauratiebehandelingen betreffen, ervaringen met verschillende conservatie producten, experimenten of lopende onderzoeken, trial and errors in de praktijk, maar ook problemen (en oplossingen!) bij het opstellen van tentoonstellingen, inrichten van depots etc.

De kennis die wordt opgedaan in de praktijk is van fundamenteel belang voor het uitstippelen en bijsturen van onder meer beleidsprincipes en -strategieën. Erfgoedzorg is immers vaak een complexe aangelegenheid. Onzekerheden met betrekking tot de gevolgen van een materiaal-technische aangelegenheid op langere termijn en/of toekomstige waardenstellingen vragen om continue bijsturing en verfijning van het beleid. Dit proces is niet alleen gebaat bij communicatie tussen de diverse peer groups, maar ook tussen verschillende niveaus (gaande van het niveau van de individuele erfgoedzorger tot het niveau van de overheid).

Bij een erfgoedobject spelen bovendien vaak meerdere belanghebbenden een rol (eigenaren, conservatiewetenschappers en -onderzoekers, kunsthistorici, archeologen, museale- en andere erfgoedinstellingen, de respectievelijke erfgoedgemeenschap), waardoor besluitvorming niet altijd gemakkelijk verloopt. Als al deze belanghebbenden betrokken worden bij het proces, zal dit naast de accumulatie van kennis ook een tot verhoogde betrokkenheid en verantwoordelijkheid leiden.

De masterstudenten conservatie-restauratie willen graag verandering brengen in de huidige situatie. Ze denken daarbij aan het (op termijn) oprichten van een methodologisch gefundeerd en gestuurd (online) kennisplatform, waarop iedereen die in de sector actief is kennis kan delen en vergaren.

Deze eerste studiedag is een manier om de eerste contacten te leggen tussen verschillende partijen, wellicht enkel om de 'probleemstelling' duidelijk te maken, of om adaptief co-management als concept te introduceren, maar hopelijk ook om, vertrekkende vanuit de concrete ervaringen van erfgoedzorgers, tot (ideeën voor) concrete oplossingen te komen of een volgende stap te zetten richting een gezamenlijk netwerk.

Inschrijven kan via: mastersCRstudiedag@gmail.com