EXPO: Architectonisch Ontwerpen 1:1

Deze tentoonstelling toont het eindresultaat uit de ontwerpstudio 'Architectonisch Ontwerpen 1:1'. Tijdens dit opleidingsonderdeel geven de studenten uit het derde bachelorjaar architectuur een heel nieuwe interpretatie en vorm aan de functie, betekenis en samenstelling van 'de tafel' of 'de zitbank'. 

Elke student maakt zijn eigen ontwerp en mag hiervoor uitsluitend herbruikmateriaal (re- up- or downcycled) gebruiken. De ontwerpen sluiten daardoor naadloos aan bij nieuwe maatschappelijke tendensen naar een circulaire economie, gesloten materiaalketens en een algemene duurzaamheid. Al deze begrippen vormen samen het ijkpunt voor toekomstgericht ontwerpen en bouwen.

Vrijdag 18 mei - vanaf 17 uur
Faculteit Ontwerpwetenschappen - Lange Zaal
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen

Nathalie Bevers


Nathalie Bevers: "De docenten en de
medewerkers van MEKANO waren een
grote hulp, zij wisten altijd raad"

Docent Johan Van Rompaey

"De inzet en passie waarmee de studenten deze uitdaging hebben opgenomen, is wellicht het meest indringend leerresultaat dat met deze maakweek werd bereikt", vertelt docent Johan Van Rompaey.

"Maar ook het materiële resultaat mag er zijn: met de vier universele basisconstructiewijzen – stapelen, assembleren, gieten en weven werden verschillende subtypologieën onderzocht- in de recyclage van materialen, maar ook van vormen en zelfs van objecten. Dit onverwacht brede palet is het resultaat van het onderzoeken van mogelijkheden en opportuniteiten en zet een basis om uit te breiden naar typologisch onderzoek in het ontwerpen.

Het plezier en de inzet waarmee de studenten zich in een hen deels onbekende wereld hebben gestort is een hoopvolle belofte dat het met deze generatie meer dan goed komt."