The urban solution?

Debat Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en professor stedenbouw en ruimtelijke planning Thomas Vanoutrive (UAntwerpen)
26 maart 2019 - 19 uur
Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Aula R 002

Vandaag woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Reflecteren over duurzame stedelijke ontwikkelingen staat dan ook hoog op de agenda van beleidsmakers, ontwerpers én academici. Op 26 maart 2019 zullen Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en collega Thomas Vanoutrive in gesprek gaan rond de vragen of en hoe de stad, stedelijke groei én stedelijke verdichting al dan oplossingen zijn voor een kwalitatieve duurzame stedelijke ontwikkeling.

De avond start met twee presentaties door Leo Van Broeck en Thomas Vanoutrive, waarna ze verder in gesprek gaan met elkaar, het publiek en collega’s.

Het debat wordt opgestart door: 

  • Philippe Lemineur (erfgoedstudies UAntwerpen en restauratiebureau Origin)
  • Dirk Janssen (ontwerpstudio architectuur UAntwerpen). 
This is Design Sciences