Ontwerp­wetenschappen

Debat Leo Van Broeck en Thomas Vanoutrive

The urban solution?

Debat Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en professor stedenbouw en ruimtelijke planning Thomas Vanoutrive (UAntwerpen)
26 maart 2019 - 19 uur
Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Aula R 002

Vandaag woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Reflecteren over duurzame stedelijke ontwikkelingen staat dan ook hoog op de agenda van beleidsmakers, ontwerpers én academici. Op 26 maart 2019 zullen Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en collega Thomas Vanoutrive in gesprek gaan rond de vragen of en hoe de stad, stedelijke groei én stedelijke verdichting al dan oplossingen zijn voor een kwalitatieve duurzame stedelijke ontwikkeling.

De avond start met twee presentaties door Leo Van Broeck en Thomas Vanoutrive, waarna ze verder in gesprek gaan met elkaar, het publiek en collega’s.

Het debat wordt opgestart door: 

  • Philippe Lemineur (erfgoedstudies UAntwerpen en restauratiebureau Origin)
  • Dirk Janssen (ontwerpstudio architectuur UAntwerpen). 

Over Leo Van Broeck

Leo Van Broeck is ingenieur-architect en medeoprichter van het Brusselse ontwerpbureau Bogdan & Van Broeck, een kantoor dat zich sterk richt op onderzoek en via hun praktijk een actief maatschappelijk engagement willen nemen. Sinds 1 september 2016 is hij aangesteld als vijfde Vlaams Bouwmeester. Als bouwmeester stimuleert hij de architecturale kwaliteit van onze gebouwde omgeving via het begeleiden van publieke opdrachtgevers bij het realiseren van publieke gebouwen en ruimtes, landschappen en infrastructuur en tracht hij interdisciplinaire en intersectorale initiatieven te stimuleren. In 2018 publiceerde hij Antropocentrisme 2.0 een persoonlijke reflectie op 'Renaat Braem’s Lelijkste land ter wereld' uit 1968.

Over Thomas Vanoutrive

Thomas Vanoutrive is één van de trekkers van Straatvinken, een project waarbij burgers het verkeer in hun eigen straat of buurt in de Vervoersregio Antwerpen in kaart brengen en op die manier ook van onderuit data willen aanleveren om de mobiliteitsuitdagingen in hun stad in kaart te brengen. Aan de Universiteit Antwerpen doet hij daarnaast vooral onderzoek naar ruimtelijk- en transportbeleid en schenkt daarbij zowel aandacht aan havens, openbaar vervoer, fietsen als autoverkeer. In 2014 publiceerde hij samen met prof. Kobe Boussauw het boek 'Het mobielste land ter wereld'. 

Locatie

Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Aula R 002
Rodestraat 14
2000 Antwerpen