Ontwerp­wetenschappen

Overlijden Jan Van Damme

1957 - 2021

De Faculteit Ontwerpwetenschappen meldt met droefheid het overlijden van Jan Van Damme (1957-2021), kunsthistoricus en monumentenzorger.

Jan studeerde Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis aan de KU Leuven. Nadien volgde hij het postgraduaat monumentenzorg aan het Hoger Architectuurinstituut van het Rijk (HAIR) waar hij afstudeerde met een voortreffelijke thesis over de artistiek hoogstaande biechtstoelen van zijn geliefde Sint-Pauluskerk in Antwerpen. In 1988 werd hij deeltijds assistent in het postgraduaat monumenten- en landschapszorg en dat tot 1990. Nadien werd hij conservator van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal. Uit die periode dateert de publicatie De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen ( 1994). Hij combineerde die opdracht met een regelmatig gastdocentschap aan de opleiding conservatie-restauratie van de Academie. Zijn specialiteit was zeker religieus interieur en meubilair, maar hij bezat ook veel kennis over burgerlijk interieur en meubilair, zilverwerk en glaskunst. Hij was lid van verschillende culturele verenigingen, o.a. Stichting Cornelis Floris, Corpus Vitrearum … en in die zin medeorganisator van diverse studiedagen.

Vanaf 1997 tot aan zijn overlijden pendelde hij dagelijks naar Gent waar hij werkzaam was als beleidsmedewerker op de dienst Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Hij was betrokken bij het beheer van het provinciaal kunstbezit en was auteur en redacteur van een hele reeks publicaties, o.a. inventarissen voor het roerend patrimonium van parochiekerken, de Sint-Hermeskerk van Ronse, een trilogie over Gentse edelsmeden, diverse publicaties over glasraamkunst, o.a. de glasramen van de OLV-kathedraal te Antwerpen en Beschermbeglazing voor monumentaal gebrandschilderd glas, medewerking aan een boek over Cornelis Floris, een boek over Steensnede…

Door zijn collega’s wordt Jan omschreven als een wetenschapper ‘pur sang ‘.

Op 21 december 2021 overleed Jan Van Damme op 64-jarige leeftijd, enkele maanden voor zijn op pensioenstelling.

De Faculteit Ontwerpwetenschappen wenst de familie, vrienden en collega’s graag heel veel sterkte toe.