Ontwerp­wetenschappen

Space for Transition: A transformative Role for Design

Lecture Prof. Derk Loorbach

Door een nationale actiedag in de openbare diensten is de organisatie genoodzaakt om de lezing te annuleren en te verplaatsen naar een nog te bepalen datum


31 mei 2022 - 19:00
Lokaalwijziging: de lezing gaat door in Aula s.C.103
Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen


Architectuur en ruimtelijk ontwerp is van oudsher een transformatieve kracht, maar dan vooral in negatieve zin: ze is medeplichtig aan het scheppen van een samenleving die volledig onvolhoudbaar is. Ze is een van de motoren achter de grote versnelling van de twintigste eeuw, maar kan ze ook een motor zijn achter de grote transformatie die we in de 21e nodig hebben?

In deze lezing schetst prof. Loorbach hoe de architectuur en het ruimtelijk ontwerp zich zouden kunnen heruitvinden om een stuwende kracht voor radicale transities te worden. Hij vertelt vanuit het transitieonderzoek hoe we de stagnatie, inertie en het onvermogen om los te breken van het historisch ingezette pad kunnen begrijpen. Om vervolgens vanuit de theorie van transities in te gaan op de patronen en mechanismen die ons uit evenwicht brengen. Deze zouden, in tegenstelling tot wat we vanuit beleid en management zien, juist vertrekpunt moeten zijn om vooruit te struikelen. Willen we echt tot een toekomst komen waarin we ecologische kwaliteit herstellen en een rechtvaardige economie realiseren, dan zullen we onself, de economie en hoe we onze samenleving inrichten moeten heruitvinden. Hiertoe zullen we de werelden van ontwerp en transitie moeten verbinden: de politieke mobilisatie voor systeemverandering met de ontwerpende scheppingskracht kan gewenste transities zichtbaar, tastbaar en tot leven brengen.

De lezing eindigt met een uitnodiging en oproep om aan te sluiten bij de beweging die rond deze gedachte in opbouw is, gekoppeld aan de komende arcitectuurbiennale in Rotterdam waar prof. Loorbach een van de curatoren is. ​Curator statement - Call for projects 

Aansluitend bieden wij je graag een receptie aan.


About Prof. Derk Loorbach - Drift (ENG)

Derk Loorbach is professor of socio-economic transitions and director of the Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), at Erasmus University Rotterdam. He was amongst the first researchers to develop the concept and approach of transition management. He started his professional career working as researcher for the International Centre for Integrative Studies (ICIS), Maastricht University, directed by Prof. Jan Rotmans, founder of transition management research. Within his research, Derk focuses on the development of transition management in theory and practice through theory development and action research.

Derk combines academic work with consulting and impact driven work. DRIFT itself is a social business model, combining different activities and financial logics to support its mission to contribute to sustainability transitions by developing knowledge in and with practice. He is actively involved in transitions in many sectors, from energy, mobility, food and health care to neighbourhood level and on social topics like poverty, exclusion and migration. He is a frequently invited speaker and contributor to more popular publications and events, as well as engaged in academic debate and the development of theory on transition and transition governance. In 2021, Derk Loorbach was appointed chief curator of the 2022 IABR: SHOCK AND ROLL.