Ontwerp­wetenschappen

Lezing Frank D’hondt

Lezing en debat met Frank D'hondt

Woensdag 26 februari 2020 - 18 uur
Stadscampus Mutsaard - Aula Dieperik (S.Mu.K1.6)

Aansluitend receptie

Tijdens de lezing van Frank D’hondt komt u alles te weten over de internationale planningswereld, over wat je zelf kan verwachten van ISOCARP en over welke kansen er op jou wachten. Verder neemt hij ons mee in:

  • sustainable development goals (SDG) nr.11 en de Nieuwe Stedelijke Agenda
  • de Habitatrichtlijnen voor stedelijke en territoriale planning
  • Community- en Expert-based Visioning as participatory planning method
  • het belang van planning process vs planning product
  • het spanningsveld tussen strategische structuurplanning en placemaking
  • het spanningsveld tussen outsourcing and in-house/in-sourcing.

Over Frank D'hondt

De roots als ruimtelijk planner van Frank D’hondt liggen in Vlaanderen. Ondertussen werkt hij al geruime tijd wereldwijd in opdracht van UN Habitat, UNOPS, UNDP en GiZ en geeft Frank ook gastcolleges aan Harokopio universiteit in Athene. In september 2019 werd Frank aangesteld als ‘secretaris-generaal’ van ISOCARP, de wereld vakorganisatie van en voor ruimtelijk planners.