Ontwerp­wetenschappen

Lezing Wessel de Jonge

Sustainable Renewal of the Everyday Modern: Principals and Practice

Dinsdag 23 mei 2017  
Aula Dieperik - Campus Mutsaard

De opleiding erfgoedstudies organiseert op vrijdag 23 mei de lezing: 'Sustainable Renewal of the Everyday Modern: Principals and Practice', door prof. ir. Wessel de Jonge (TU Delft). Tijdens de lezing heeft van de Jonge het over herbestemming en restauratie van gebouwen, in het bijzonder naoorlogs erfgoed. 

Van moderne iconen naar "alledaags" erfgoed
Duurzame instandhouding in theorie en praktijk

In de laatste decennia heeft de architectonische erfenis van de Moderne Beweging meer onder druk gestaan dan het erfgoed van enig andere periode. De restauraties van het fragiele Sanatorium ‘Zonnestraal’ en de Van Nellefabriek in Nederland, beide uit 1928, hebben strategieën opgeleverd die ook succesvol toepasbaar blijken op minder iconische gebouwen, die een nieuwe bestemming moeten krijgen om te overleven. Goed gebruikmakend van de eigenschappen van zulke gebouwen maakt een duurzame vernieuwing een tweede leven mogelijk. 

Wessel de Jonge is hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde. De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20e eeuws erfgoed. Als zelfstandig architect startte hij in 1999 het architectenbureau Wessel de Jonge Architecten waar hij directeur en partner is. Naast een brede ervaring in herbestemming van historische gebouwen als praktiserend architect heeft hij een academische achtergrond op het gebied van erfgoed en ontwerp.

Meer over prof. ir. Wessel de Jonge

Praktisch

23 mei 2017
18 uur - Aula Dieperik
Campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
Deze lezing is gratis, registreren is verplicht (ten laatste 21 mei)

Contact

Marieke Jaenen
Faculteit Ontwerpwetenschappen - masteropleiding erfgoedstudies
Blindestraat 9
2000 Antwerpen
marieke.jaenen@uantwerpen.be