Transformatie van monumentaal erfgoed: Een zoektocht naar de tolerantie voor verandering

19 april 2018

In Nederland werden de eerste richtlijnen voor de omgang met monumentaal erfgoed honderd jaar geleden in 1918 gepubliceerd, de zogenaamde Grondbeginselen met als onderliggende gedachte “behoud gaat voor vernieuwing”. Vele (internationale) charters en handvesten verder blijft het toch iedere keer weer een unieke opgave om waardevolle objecten of ensembles te behouden en beter geschikt te maken om aan de eisen en wensen van huidige of toekomstige gebruikers te voldoen. In de omgang met gebouwd erfgoed in Nederland is tegenwoordig “behoud door ontwikkeling” een veelgehoord devies. In deze voordracht wordt een korte historische schets gegeven waarna dieper wordt ingegaan op het vraagstuk van behoud door ontwikkeling aan de hand van het begrip “culturele draagkracht” en recent onderzoek in opdracht van De Erfgoedfabriek (provincie Noord-Brabant) waarbij het instrument “transformatiekader” is ontwikkeld.

Praktisch

19 april 2018
18.30 uur - Aula K1.1
Campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
Deze lezing is gratis, registreren is verplicht

Contact

Marieke Jaenen
Faculteit Ontwerpwetenschappen - erfgoedstudies
Blindestraat 9
2000 Antwerpen
marieke.jaenen@uantwerpen.be

Over Wildo Quist

Wido Quist (1977) is universitair docent bij de leerstoel Heritage & Technology aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar de vervanging van witte Belgische steen bij restauraties en sindsdien werkt hij in onderzoek en onderwijs aan vele aspecten van gebouwd erfgoed, altijd in de driehoek 'techniek – ontwerp – cultuurhistorische waarde'. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de restauratie, twintigste-eeuwse bouwmaterialen, methoden en technieken met een speciale focus op natuursteen en geprefabriceerd architectonisch beton. Al zijn onderzoek is gebaseerd op het verleden, maar staat altijd ten dienste van de toekomst.

Wido Quist is voorzitter van Stichting Docomomo Nederland, bestuurslid van WTA Nederland-Vlaanderen en nauw betrokken bij de organisatie van de Vlaams-Nederlandse natuursteendagen.