Expo: Wonen in kleur | Living in Colour

6 - 21 december 2019 van 11 tot 18 uur - Lange Zaal 
Nocturne: 12 december tot 20 uur
Finissage: 19 december van 18.30 tot 21 uur

Ingang|Entrance: Venusstraat 36, Antwerp

Het raakvlak tussen beeldende kunsten en interieurarchitectuur toont een reeks ontmoetingen tussen beide disciplines. De expo focust specifiek op de activiteiten in Antwerpen en de opleidingen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw in de periode 1946 tot 1979. Ondanks hun institutionele ontbinding in 1946 deelden beiden opleidingen nog altijd bepaalde docenten. Bovendien bleven – en blijven - er vele verwantschappen tussen beide disciplines, zoals het werken met ritme, licht, materialiteit en kleur. Deze laatste is een belangrijke eigenschap die beide disciplines met elkaar verbindt.

Omdat het wonen en wooncultuur centraal stonden in de naoorlogse vertogen over interieurarchitectuur, focust de expo op huiselijke interieurs en interieurobjecten die ontworpen werden door docenten of studenten van de opleidingen beeldende kunsten, interieurarchitectuur en productontwikkeling. Werk van ondermeer Jozef Peeters, Jul De Roover, Camiel Van Breedam, Renaat Braem, Willy van der Meeren, Anne-Mie Van Kerckhoven,Julien Van Vlasselaer, Raymond Goyvaerts, Elli Kruithof, Léon Stynen, Bataille & Ibens, Jef Verheyen, Jan Dries, Willy Meys, Pieter De Bruyne en Panamarenko passeren de revue. Deze tentoonstelling presenteert origineel, iconografisch materiaal en objecten van diverse archieven en privé-collecties.

Exhibition Living in colour (English)

The exhibition Living in Colour. A Common Ground Between Visual Arts and Interior Architecture displays a series of interdisciplinary encounters between the visual arts and interior architecture. It pays a particular attention to the activities in Antwerp, the educations at the Royal Antwerp Academy of Fine Arts and the education of interior architecture at the National Higher Institute for Architecture and Urbanism in the period 1956 till 1979. Despite their institutional separation in 1946, both educations continued to share educators and interests. Notions of rhythm, light, materiality and colour were common grounds. Colour was – and is - an important aspect that specifically connects both disciplines. It plays therefore a chief role in this exhibition.

Dwelling and home cultures were central themes in post-war discourses on domestic interior architecture. For this reason Living in Colour focuses on domestic interiors and interior objects and exhibits work designed by artists, architects, interior architects and designers, often also teachers, such as Jozef Peeters, Jul De Roover, Camiel Van Breedam, Renaat Braem, Willy van der Meeren, Elli Kruithof, Raymond Goyvaerts, Leon Steynen, Bataille & Ibens, Jef Verheyen and Pieter De Bruyne. This exhibition presents original, iconographic material and objects from various archives and private collections.

 

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone kunsten

Campus Mutsaard - Faculty of Design Sciences

University of Antwerp
Mutsaardstraat 31
2000 Antwerpen

Poster