Ontwerp­wetenschappen

Makingmutsaard

Ruimtelijk Masterplan Stadscampus Mutsaard

Creating the campus

Donderdag 27 mei - 19.30 uur
Live stream

Op deze eerste Creating the campus avond op donderdag 27 mei, 19:30 presenteren en bespreken we het nieuwe masterplan voor de Antwerpse kunst- en ontwerpcampus Mutsaard. 

MAKING MUTSAARD is het resultaat van een participatief proces van UAntwerpen en AP Hogeschool om de transformatie en verdere ontwikkeling van de Mutsaardcampus vorm te geven. Docenten, studenten, alumni, buurtbewoners en bestuurders gingen in dialoog met de ontwerpers van Omgeving en Plusoffice om die visie te vertalen in concrete projecten en een investeringsprogramma voor de komende 20 jaar. 

Hoe maken we een stedelijke kunst- en ontwerpcampus van de toekomst? Na een intensief participatief traject met docenten, studenten, alumni, buurtbewoners en bestuurders werd een antwoord geformuleerd en vertaald in een nieuw masterplan voor de Mutsaardcampus van de UAntwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen School of Arts van de AP Hogeschool. Dit masterplan van ontwerperbureau’s Omgeving en plusoffice omvat concrete projecten en een investeringsprogramma voor de komende 20 jaar.

PROGRAMMA donderdag 27 mei 

  • Intro en verwelkoming door Stadsform
  • Voorstelling Making Mutsaard studie door Ward Verbakel van plusoffice architects
  • Vragenrondje
  • Voorstelling concept publicatie door grafisch vormgever Stephanie Specht
  • Rondetafelgesprek on-site 'Kunst- en ontwerponderwijs op de campus na corona', met Prof. Maschelein, Johan Pas, Inge Bertels
  • Aankondiging Creating the Campus do-tank oproep 

​Deze avond vormt ook het startschot voor een reeks van doe- en denkmomenten die vanaf september 2021 focussen op de kunst- en ontwerpcampus, zijn bewoners en zijn stedelijke context. Onder de noemer CREATING THE CAMPUS zullen studenten, docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden maandelijks samenkomen in Stadsform om via presentaties, discussies en artistieke acties vorm te geven aan de kunstcampus van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool) en de Faculteit Ontwerpwetenschappen (Universiteit Antwerpen) en zijn omgeving. Op deze wijze ontstaat een hub voor diepere en nauwere samenwerkingen tussen beide instellingen onderling en tussen de instellingen en de stad Antwerpen. 

Contactpersoon voor de Faculteit Ontwerpwetenschappen: Johan De Walsche (architectuur), johan.dewalsche@uantwerpen.beContactpersoon voor de Koninklijke Academie: Nico Dockx (Expanding Academy), nico.dockx@ap.be(Beeld: Tensegrity & inter-connectedness / M. Venzon - J.Shallcross-Platt - L.Petrone)

Mutsaardavonden:

#1 CAMPUS EN DE STAD - 16 oktober 2019

De focus van de eerste avond ligt op de relatie tussen de campus en de stad. Wat betekent een kunstencampus in een stad als Antwerpen? Hoe kan de campus beter worden verankerd in haar omgeving en aansluiten op het stedelijk weefsel? Welke (andere) stedelijke functies kan een universiteitscampus op zich nemen? Hoeveel stad willen we toelaten in onze campus? Hoe kan een bouwblok transformeren in de tijd? En welke mobiliteit hoort bij onze werking?

Het debat van deze eerste van 4 mutsaard-avonden wordt geleid door Luc Deleu en enkele gastsprekers van de campus.

#2 COMMONS EN IDENTITEIT - 18 november 2019

Wat is de identiteit van een ontwerpcampus in de 21ste eeuw? Dat is het thema van de tweede avond. Op welke manier kunnen de verschillende opleidingen elkaar versterken?
Waar en hoe ontmoeten we elkaar? Hoe willen we samenwerken en hoe kan kruisbestuiving worden bevorderd? Hoe kan identiteit en eigenheid vorm krijgen in een ruimtelijk plan?

Sofie De Caigny (VAi) zal deze tweede debatavond leiden.

#3 WERKEN EN DE RUIMTE - 9 december 2019

Hoe evolueert het ruimtegebruik van een universiteit/hogeschool? In wat voor ruimte willen we werken? Hoe kan ruimte op een efficiënte manier worden ingezet? Wat is de individuele ruimtewens van elke discipline? Hoe ziet de evolutie er uit van het werken, aanleren, experimenteren, tonen en creëren? Op de voorlaatste avond wordt er in detail ingegaan op de werking van de campus.

Mark Luyten leidt het gesprek in.

#4 #MAKINGMUTSAARD CLOSING EVENT - 3 maart 2020

12 uur - 14 uur - Wintertuin

Dit laatste evenement verschilt van de andere avonden in die zin dat de reeds uitgewerkte ideeën van het masterplan naar buiten worden gebracht. De feedback van het publiek wordt nog meegenomen in de finale uitwerking van het masterplan.

Sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.