Onderwijsatelier: Digitaal & Blended Leren / Hybride onderwijssystemen

Dinsdag 8 september 2020
13.30 - 17.15 uur
Via Blackboard Collaborate

Programma

13.30 – 13.40 uur     Verwelkoming door de vicedecaan (Inge Bertels)
13.40 – 14.30 uur     Keynote: Digitaal & Blended Leren en Hybride onderwijssystemen: wat weten we, wat doen we, doen we het goed?  (Stafmedewerkers onderwijs)

Met volgende subtopics:

  • Duiding van de resultaten van de studentenbevragingen (ADOND + CIKO + FBE + informele studentenbevragingen FOW)
  • Wat werkt en wat niet bij online onderwijs? (stavaza wetenschappelijk onderzoek)
  • Hybride onderwijssystemen (live on campus/online) in onze faculteit anno 2020-2021
  • Wat nemen we mee voor de toekomst? (Visie/beleid)

14.30 – 17.00 uur     Praktisch geïnspireerde parallelle sessies ​(deelnemers kiezen telkens één van de twee aangeboden parallelle sessies)

Parallelle sessies

registratie

Uiterlijk op 8 september in de voormiddag ontvangt u per mail de BB-links van de gekozen sessies samen met de links voor het welkomstwoord, de keynote lezing en de afsluitende sessie.