Ontwerp­wetenschappen

Onderwijsatelier 2020

Onderwijsatelier: Digitaal & Blended Leren / Hybride onderwijssystemen

Dinsdag 8 september 2020
13.30 - 17.15 uur
Via Blackboard Collaborate

Programma

13.30 – 13.40 uur     Verwelkoming door de vicedecaan (Inge Bertels)
13.40 – 14.30 uur     Keynote: Digitaal & Blended Leren en Hybride onderwijssystemen: wat weten we, wat doen we, doen we het goed?  (Stafmedewerkers onderwijs)

Met volgende subtopics:

  • Duiding van de resultaten van de studentenbevragingen (ADOND + CIKO + FBE + informele studentenbevragingen FOW)
  • Wat werkt en wat niet bij online onderwijs? (stavaza wetenschappelijk onderzoek)
  • Hybride onderwijssystemen (live on campus/online) in onze faculteit anno 2020-2021
  • Wat nemen we mee voor de toekomst? (Visie/beleid)

14.30 – 17.00 uur     Praktisch geïnspireerde parallelle sessies ​(deelnemers kiezen telkens één van de twee aangeboden parallelle sessies)

Parallelle sessies

Blok 1 (14.30 – 15.00 uur)

Sessie 1

Sessie 2

Gert Van Echelpoel – Hoe afstandsonderwijs en het gebruik van digitale tools leerwinst en efficiëntie kan opleveren bij het doceren van vaardigheden en technieken

Kristel De Vis – Het museum is gesloten. Simulatie onderwijs met woord, beeld en ervaringsdozen

Binnen de opleiding Architectuur werd vorig academiejaar de werkgroep “Media: tools en strategische vaardigheden” opgericht. Het verhogen van de efficiëntie van het onderwijzen in deze competenties en vaardigheden en het verhogen van de kwaliteit van het studentenwerk waren twee van onze doelstellingen.

De plotse omschakeling naar afstandsonderwijs bracht dit proces in een stroomversnelling. Het herdenken van de onderwijsvormen en de integratie van digitale middelen leverde alvast veelbelovende resultaten op. Dit inspireerde ons om dit academiejaar nog een stap verder te gaan.

In deze sessie bekijken we hoe we deze cursus herdachten en welke instrumenten en methoden we willen inzetten. Samen met de deelnemers bediscussiëren we de voor- en nadelen en de mogelijkheden voor andere opleidingsonderdelen.

In maart moest de opleiding conservatie-restauratie voor wat het praktijk-gebonden onderwijs betreft, overschakelen op afstandsonderwijs. We kozen voor simulatieonderwijs; een vaste waarde in andere opleidingen (denk aan de simulatiepoppen uit de zorgopleidingen), maar onbekend binnen de praktische vakken in onze opleiding. Met de focus op de te verwerven competenties, werden specifieke opdrachten ontwikkeld, toegespitst op het leren abstraheren van procedures via simulatieonderwijs. Een revolutie in ons praktijkonderwijs! We sluiten af met voor- en nadelen benoemd door studenten en docenten.

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN
 

Blok 2 (15.30 – 16.00 uur)

Sessie 1 Sessie 2
Hans Barbier – Heeft ontwerponderwijs op afstand een toekomst? Edith Picqueray en Janine Meijer – Hoe geef je op een diversiteitssensitieve manier online les?
De plotse omschakeling van studio-onderwijs op de campus naar studio-onderwijs op afstand voor eerstejaars van de opleiding stelde zowel studenten als docenten voor grote uitdagingen. De omschakeling heeft ons op korte tijd veel geleerd over wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het op afstand begeleiden van studenten tijdens het ontwerpproces. Samen met de deelnemers reflecteren we over de kansen, de valkuilen en de plaats van online ontwerpbegeleiding in het curriculum van de toekomst.

Hoe zorg je ervoor dat de manier van lesgeven en de lesinhoud aansluit bij studenten met verschillende diversiteitskenmerken?

In deze training geven we je een aantal handvatten mee om op een diversiteits-sensitieve manier online les te geven.

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

We vragen de deelnemers van tevoren een screencast te bekijken en de vragen hieronder te beantwoorden. Tijdens de sessie gaan we in op de drempels die jullie als docent ervaren.

Link screencast diversiteit Nederlandstalig:
https://msevp.uantwerpen.be/Mediasite/Play/03951ead04ea4adea1604d3c22e964481d

Link screencast diversiteit Engelstalig:
https://msevp.uantwerpen.be/Mediasite/Play/08ca2fc51b504ee48aacc311fcdc9f451d

Beantwoord volgende vragen tegen 03.09.2020 en stuur je antwoorden naarJanine.Meijer@uantwerpen.be. De antwoorden van de deelnemers, fungeren als input voor de inhoudsafstemming van de sessie.

- Hoe zorg je ervoor dat studenten mee zijn tijdens de online les?

- Hoe spoor je hen aan om vragen te stellen?

- Ben je van plan om met de informatie, inzichten en tips uit de screencast aan de slag te gaan? (Zo ja, op welke manier? Zo neen, wat heb je nodig om er wel mee aan de slag te gaan?)

Blok 3 (16.00 – 16.30 uur)

Sessie 1

Sessie 2

Johan De Walsche – Digitale jury’s: van kamer naar kamer

Vincent Cattersel – Hoe krijg ik dat allemaal georganiseerd? Over online interactieve groepssessies en examens…


Met de hulp van Kim Boudiny en Zoë De Ben werd een protocol uitgwerkt om jurypresentaties digitaal te houden. Dit protocol was volledig gebaseerd op het ritueel van een fysieke jury, waarbij de externe juryleden eerst worden verwelkomd, daarna in aparte groepjes per studio gaan evalueren, na de jury overleg plegen in aparte groepjes, en vervolgens weer samenkomen voor nabespreking. In deze sessie evalueren we dit experiment, wijzen op de valkuilen, en wisselen we ervaringen uit.
 

In deze sessie gaan we dieper in op twee korte cases van het voorbije academiejaar. De eerste case die we behandelen gaat over de organisatie van werkcolleges/groepssessies rond schriftelijke vaardigheden via BB Collaborate, de uitdagingen die daarbij komen kijken, de voor- en de nadelen van deze werkwijze en mogelijkheden tot verbetering. Vervolgens bekijken we de case rond de organisatie van een schriftelijk examen op afstand; do’s and don’ts. 

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN

Blok 4 (16.30 – 17.00 uur)

Sessie 1

Sessie 2

Stijn Rybels – MaSteRPlanning – Mogelijkheden voor Mixed Reality in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Eve Vanhaecht – Studenten aan het scherm… Studenten bij de les!

Virtual Reality is booming business (en niet alleen in de gaming industrie!). Deze sessie licht een tipje van de sluier hoe VR ook binnen ons onderwijs een rol zou kunnen spelen. Laat jullie onderdompelen in de virtuele wereld met state of the art toepassingen in het onderwijs en laat je alvast rondleiden door onze studenten stedenbouw doorheen binnenlandse en buitenlandse best practices. 

We overlopen in deze sessie enkele ervaringen met online onderwijs voor zeer diverse studentengroepen (Productontwikkeling, Rechten, TEW,…). We focussen vooral op de interactie met de studenten. Welke tools hebben we uitgeprobeerd? Met welke problemen werden we geconfronteerd? Wat was de reactie van de studenten? Wat gaan we behouden voor het komende academiejaar?​

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

We vragen de deelnemers aan deze sessie vooraf de virtuele rondleidingen van onze studenten te bekijken:

Karlien Charlier - Park Bell Vue

Anton Cnudde - Tour & Taxis

Marlies Struyf - Alt Erlaa

Bert De Kort - Luik Guillemins

Arno Hellemans - Co-housing Waasland

Je kan de tours bekijken d.m.v. een google cardboard of via je pc.

Gevraagde voorbereiding van de deelnemers:

GEEN


17.00 – 17.15 uur Samenvattende beschouwingen en afsluiten van de dag door de decaan (prof.dr. Alex Vanneste)

Uiterlijk op 8 september in de voormiddag ontvangt u per mail de BB-links van de gekozen sessies samen met de links voor het welkomstwoord, de keynote lezing en de afsluitende sessie.