Ontwerp­wetenschappen

Onderwijsatelier: toetsbeleid

Onderwijsatelier: toetsbeleid - 26 november 2019

Lunch vanaf 12 uur, broodjes worden voorzien in de foyer van Aula Dieperik
 

PLENAIRE SESSIE (13 uur - 13.30 uur) (S.MU.K1.6, Aula Dieperik)

  • Uitgangspunten en instrumenten voor toetsing (David Corradi & Hilde De Vleeschhauwer)
  • Good practice FOW opleiding > Ontwikkelingsplan voor toetsbeleid (David Corradi & Hilde De Vleeschhauwer)

 

PARALLELSESSIES

WORKSHOP 1 (13u30-15u) – Begeleiding & beoordeling van schrijfopdrachten – (lokaal: S.MU.H1.8)

Deze sessie zal uit drie onderdelen bestaan:

1. FOW Zelfstudiepakket Academische Bronverwerking (Kim Boudiny)

We starten met een korte toelichting (5 à 10 minuten) bij dit digitaal pakket, dat nog in ontwikkeling is.

2. Scorewijzer (Elisabeth Jonckers)

Aansluitend volgt een korte presentatie (5 à 10 minuten) over de Scorewijzer van de opleiding Farmaceutische wetenschappen.

3. Hoe kan ik als docent de schrijfvaardigheden van mijn studenten bevorderen?

Het centrale luik van deze sessie (min. 70 minuten) wordt verzorgd door Hilde Rombouts (MOM). In deze interactieve workshop van Monitoraat op Maat staan we in de eerste plaats stil bij het ontwikkelingsgericht begeleiden van schrijfopdrachten. Hoe pakken we dit aan naar vorm (taal) en inhoud? Feed up, feedback en feed forward zijn hierbij de centrale theoretische concepten, die met concrete voorbeelden worden geïllustreerd. Door het bespreken van enkele cases zullen deelnemers in staat zijn het eigen begeleidingsproces bij te stellen en te verfijnen.

Ook de rol van peerfeedback komt kort aan bod aan de hand van een good practice uit de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Tot slot geven we enkele tips mee i.v.m. de vraag hoe dit alles kan resulteren in een onderbouwde eindbeoordeling van het studentenwerk.

WORKSHOP 2 (13u30-15u) – Toetsmatrijzen

(lokaal: S.MU.K1.19)

Hilde De Vleeschhauwer

Toets ik eigenlijk wel wat ik moet toetsen?

Formuleer ik de examenvragen op het juiste beheersingsniveau?

Stel ik over de belangrijkste leerinhouden ook de meeste vragen?

Hoe vermijd ik bovendien discussies over de examenvragen?

Via deze workshop geven we je graag de tools in handen om kwaliteitsvolle examens op te stellen, en ook de feedback naar de studenten toe effectiever te maken.

In een praktisch gerichte/actieve sessie gaan we aan de slag om jouw examenstress alvast een pak te verlichten.

Mee te brengen: cursusmateriaal van een OO en een hard copy versie van de volledige cursusinformatie (via BB) van dat OO.

Doel: na de sessie heb je de techniek om een examen op te stellen met een toetsmatrijs in de vingers en kan je zelfstandig valide examens opstellen.   

 

Koffiepauze – 15 minuten – S.MU.K1.5 (Foyer)

 

WORKSHOP 3 (15u15-16u45) – Begeleiding & beoordeling van groepswerken (lokaal: S.MU.H1.8)

I.s.m. ECHO (Hans Smolderen & Jokelien Strobbe)

Groepsopdrachten zijn niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. De evaluatie hiervan brengt een aantal vragen met zich mee, zoals:

  • Geef ik punten op de samenwerking? Waarom wel/niet?
  • Wat doe ik met meelifters?
  • Mag ik studenten van een zelfde groep, een verschillend eindcijfer geven?
  • Hoe doe ik dat, samenwerking evalueren?
  • Hoe hou ik als docent de vinger aan de pols tijdens de opdracht?

Tijdens deze sessie reiken we een aantal kaders en technieken aan, die jullie kunnen helpen hierop antwoord te formuleren, binnen jullie lescontext.

WORKSHOP 4 (15u15-16u45) – Benchmark masterproeven - (lokaal: S.MU.K1.19)

David Corradi

Voor het huidige kwaliteitskader is het uitvoeren van een externe benchmarking van de masterproeven een belangrijk aspect om aan te tonen dat onze studenten afstuderen op academisch niveau. Benchmarking kan daarbij zicht geven op de werkpunten van de trajecten die voorafgaan aan de benchmarking, maar kan zich evenzeer richten op de externe profilering van de masterproeven.

Binnen deze workshop gaan we op interactieve manier aan de slag om voor elke opleiding en voor elke masterproef tot het best mogelijke traject te komen. Naast het zoeken naar de meest effectieve strategie voor een benchmarking, wordt er ook gekeken of er opleidingsoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden zijn.  We leggen dit naast good practices van andere faculteiten en we kijken ook hoe de opleidingen daar van profiteerden om hun kwaliteit te verbeteren.

 

Koffie & versnaperingen – S.MU.K1.5 (Foyer)