Ontwerp­wetenschappen

In memoriam: Clemens Guido De Dijn

1940 - 2022

Op 26 april 2020 overleed kunsthistoricus Guido De Dijn. Guido was stichtend lid, en eerste voorzitter (1989 - 1992; 1992 - 1999) van ICOMOS Vlaanderen-Brussel en op dit moment  erevoorzitter. Voor ICOMOS Vlaanderen-Brussel betekende Guido een goede en efficiënte voorzitter die nieuwe paden bewandelde, met bijvoorbeeld een lezingenreeks en opleidingen over cultureel toerisme. 

Hij was een beminnelijk man die bijzonder boeiend kon vertellen over het erfgoed dat hem zo nauw aan het hart lag
Guido was een bezield en veelzijdig man die vanuit zijn functie als Adviseur Cultureel Erfgoed bij de provincie Limburg een grote theoretische kennis van het erfgoedbehoud koppelde aan een ruime praktijkervaring. Steeds bereid om te helpen, stond hij als lid van een werkgroep de Zusters van het Heilig Graf bij in hun inspanningen voor de restauratie van de abdij van Herkenrode. Hij was tevens bestuurslid van het studiecentrum Alden Biesen.

Guido De Dijn was gedurende enkele decennia lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en was tevens stichtend lid van Monumentenwacht Vlaanderen en lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen (VCM). Hij was tevens organisator van diverse congressen en colloquia. 

Guido was lange tijd verbonden als gastdocent aan de opleiding monumenten- en landschapszorg (1979 tot 2012). Hij gaf er architectuurgeschiedenis (vooral16de-18de eeuw), maar zijn specialiteit was vooral beheer van onroerend erfgoed en toeristische ontsluiting. In 2011 organiseerde hij nog een onvergetelijke studiereis in Picardië.

Wij zijn Guido dankbaar voor zijn grote inzet voor ons erfgoed.