Ontwerp­wetenschappen

Urban Climate & Sustainable Development

Urban Climate & Sustainable Development

Woensdag 26 februari 2020 – 16u30 uur
Stadscampus Mutsaard - Aula Dieperik (S.Mu.K1.6)
Aansluitend receptie

In deze lezingreeks geven Sanda Lenzholzer (prof.dr. Wageningen University) en Frank D’hondt (ISOCARP) inzichten in de ontwikkeling van duurzame steden. Sanda Lenzholzer geeft in haar lezing een uiteenzetting van haar boek ‘Het weer in de stad. Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt’. In deze lezing wordt op begrijpelijke en beeldende wijze uiteengezet hoe uitgekiend stadsontwerp het comfort in de stad kan verhogen. De manier waarop wij het stadsklimaat beleven, is afhankelijk van fysieke en omgevingspsychologische factoren. Aan de hand van deze factoren wordt uitgelegd hoe de basisprocessen van het stadsklimaat werken en hoe deze met ruimtelijke ordening en stadsontwerp kunnen worden beïnvloed. 

Tijdens de lezing van Frank D’hondt komt u alles te weten over de internationale planningswereld, over wat je zelf kan verwachten van ISOCARP en over welke kansen er op jou wachten. Verder neemt hij ons mee in:

  • sustainable development goals (SDG) nr.11 en de Nieuwe Stedelijke Agenda
  • de Habitatrichtlijnen voor stedelijke en territoriale planning
  • Community- en Expert-based Visioning as participatory planning method
  • het belang van planning process vs planning product
  • het spanningsveld tussen strategische structuurplanning en placemaking
  • het spanningsveld tussen outsourcing and in-house/in-sourcing.

OVER SANDA LENZHOLZER

Opgeleid als landschapsarchitect en stedenbouwkundige heeft Sanda Lenzholzer een aantal jaren in ontwerppraktijken gewerkt (bijv. B&B, Sant en Co en Mecanoo) voordat ze naar de academische wereld ging. Sinds 2004 geeft Sanda les aan Wageningen University. In 2010 behaalde ze haar doctoraat in stedelijk klimaatgevoelig ontwerp. Haar focus in het onderwijs ligt op stedenbouwkundig ontwerp en het raakvlak van landschapsarchitectuur en klimaatgevoelig ontwerp. Haar focus in onderzoek ligt op klimaatgevoelig ontwerp en Research Through Designing.

OVER FRANK D’HONDT

De roots als ruimtelijk planner van Frank D’hondt liggen in Vlaanderen. Ondertussen werkt hij al geruime tijd wereldwijd in opdracht van UN Habitat, UNOPS, UNDP en GiZ en geeft Frank ook gastcolleges aan Harokopio universiteit in Athene. In september 2019 werd Frank aangesteld als ‘secretaris-generaal’ van ISOCARP, de wereld vakorganisatie van en voor ruimtelijk planners.