Ontwerp­wetenschappen

Makingmutsaard

Ruimtelijk Masterplan Stadscampus Mutsaard

Publicatie: Making Mutsaard - Ruimtelijk Masterplan Mutsaardcampus Antwerpen 

Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijk masterplanningproces waarbij UAntwerpen en AP Hogeschool, honderden docenten en studenten en twee ontwerpbureaus OMGEVING en plusoffice architecten betrokken waren. 

Het dient als een leerboek voor de dialoog over de toekomst van een stedelijke kunst- en architectuurcampus en de eerste stap in een aantal ambitieuze projecten. Het is meteen ook de aanzet voor de organisatie van een nieuwe Mutsaardavond met onder meer volgende onderwerpen: 

  • Wat leren we van een jaar lockdown en afstandsonderwijs? 
  • Hoe beïnvloedt die context de campus vraagstukken? 
  • Welke ruimtelijke noden bekijken we nu anders? 
  • Wat kan de stad als campus daaraan toevoegen?

Mutsaardavonden:

#1 CAMPUS EN DE STAD - 16 oktober 2019

De focus van de eerste avond ligt op de relatie tussen de campus en de stad. Wat betekent een kunstencampus in een stad als Antwerpen? Hoe kan de campus beter worden verankerd in haar omgeving en aansluiten op het stedelijk weefsel? Welke (andere) stedelijke functies kan een universiteitscampus op zich nemen? Hoeveel stad willen we toelaten in onze campus? Hoe kan een bouwblok transformeren in de tijd? En welke mobiliteit hoort bij onze werking?

Het debat van deze eerste van 4 mutsaard-avonden wordt geleid door Luc Deleu en enkele gastsprekers van de campus.

#2 COMMONS EN IDENTITEIT - 18 november 2019

Wat is de identiteit van een ontwerpcampus in de 21ste eeuw? Dat is het thema van de tweede avond. Op welke manier kunnen de verschillende opleidingen elkaar versterken?
Waar en hoe ontmoeten we elkaar? Hoe willen we samenwerken en hoe kan kruisbestuiving worden bevorderd? Hoe kan identiteit en eigenheid vorm krijgen in een ruimtelijk plan?

Sofie De Caigny (VAi) zal deze tweede debatavond leiden.

#3 WERKEN EN DE RUIMTE - 9 december 2019

Hoe evolueert het ruimtegebruik van een universiteit/hogeschool? In wat voor ruimte willen we werken? Hoe kan ruimte op een efficiënte manier worden ingezet? Wat is de individuele ruimtewens van elke discipline? Hoe ziet de evolutie er uit van het werken, aanleren, experimenteren, tonen en creëren? Op de voorlaatste avond wordt er in detail ingegaan op de werking van de campus.

Mark Luyten leidt het gesprek in.

#4 #MAKINGMUTSAARD CLOSING EVENT - 3 maart 2020

12 uur - 14 uur - Wintertuin

Dit laatste evenement verschilt van de andere avonden in die zin dat de reeds uitgewerkte ideeën van het masterplan naar buiten worden gebracht. De feedback van het publiek wordt nog meegenomen in de finale uitwerking van het masterplan.

Sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.