2024-2025

2023-2024

2022-2023

Organische chemie I

Organische chemie I
Studiegidsnr:
1001WETORC

Organische chemie II

Organische chemie II
Studiegidsnr:
1001WETORR

Practica organische chemie

Practica organische chemie
Studiegidsnr:
1002WETPOC

Organische chemie I

Organische chemie I
Studiegidsnr:
1003WETOCH

Organische chemie II

Organische chemie II
Studiegidsnr:
1005WETCHE

Organische chemie en biowetenschappen

Organische chemie en biowetenschappen
Studiegidsnr:
1202TEWWET

Practicum organische synthese

Practicum organische synthese
Studiegidsnr:
1300WETPOS

Capita selecta organic chemistry, incl. practical

Capita selecta organic chemistry, incl. practical
Studiegidsnr:
2000WETCOC

Medicinal chemistry

Medicinal chemistry
Studiegidsnr:
2000WETMEC