Maatschappelijke context

Het aantal chronische aandoeningen dat in verband wordt gebracht met toenemende verstedelijking gaat steeds meer de hoogte in. Welke rol speelt een beperkte toegang tot natuur hierin? 

Het is duidelijk dat kinderen die met de natuur in contact komen vaak gezonder zijn. Maar wat precies de invloed is van een biodiverse, groene stedelijke omgeving op het menselijk microbioom (de bacteriebevolking in ons lichaam) en chronische aandoeningen is nog onvoldoende onderzocht. B@SEBALL wil daar verandering in brengen.

Missie

B@SEBALL onderzoekt hoe biodiversiteit in en rond de schoolomgeving een positieve bijdrage kan leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en hoe dit gelinkt kan worden aan diversiteit van het menselijk microbioom. 

We bekijken ook wat de kansen zijn om, via biodiversiteit in de schoolomgeving, gezondheidsongelijkheid onder kinderen te verminderen.

Belang onderzoek

We merken dat speelplaatsen steeds groener worden, maar er is nog veel werk aan de winkel. 

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor het ontwerp en beheer van speelplaatsen en schoolomgevingen, alsook voor relevant overheidsbeleid, onderwijs en gezinsleven.

Praktisch

We vergelijken de impact op gezondheid tussen verschillende scholen op basis van diverse criteria. 

Via verschillende onderzoeksmethoden (vragenlijsten, onderzoek op de speelplaats,…) verzamelen we deze data. Zo wordt de microbiële blootstelling gemeten via bladeren van buitenplanten, bodemstalen en wangstrijkjes. 

Tijdens de verschillende fases van het onderzoek worden leerlingen en leerkrachten zo sterk als mogelijk betrokken.

Doelgroep

Het onderzoek richt zich op klassen van het 4e en 5e leerjaar in Vlaamse, Waalse en Brusselse scholen. 

Logo Baseball