Het project verloopt in verschillende fases tussen 2020-2024:

  • 2020: Uitwerken methodologie en samenwerking partners + selectie van scholen
  • 2021: Start samenwerking met scholen
  • 2021-2022: Onderzoek in scholen en verzameling van gegevens
  • 2022-2023: Verwerking van de gegevens
  • 2024: Communicatie van de resultaten

Een verslag over het onderzoek in de scholen vindt u hier!