Meer dan 500 Belgische kinderen uit het 5e en 6e leerjaar verzamelden biodiversiteitsstalen op hun speelplaats. 36 scholen, verspreid over heel België gingen de uitdaging aan.

SCHOLEN MET (BIO)DIVERSE PORTRETTEN

Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen bezochten de onderzoekers vele verschillende scholen: scholen met verharde speelplaatsen en scholen met veelvgroen, en scholen in de stad en scholen buiten de stad.

-  De basisafdeling van Sint-Paulus (Kortrijk), gelegen in een sterk verstedelijkte omgeving -

                   

BIODIVERSITEIT OP AARDBEIPLANTEN...EN OP MIJN WANG !?

Alle deelnemende scholen ontvingen aardbeiplanten om op de speelplaats te zetten. Gedurende enkele weken verzorgden de kinderen de planten terwijl de bacteriën in de lucht zich op de bladeren vestigden. Alleen nog de bacteriën verzamelen en klaar ! De kinderen verzamelden niet enkel stalen van de aardbeiplanten, maar ook van de bodem: aarde, stof van de speelplaats, enz. Ten slotte verzamelden onderzoekers ook bacteriën op de wangen van de kinderen met een wattenstaafje. De bacteriën werden vervolgens per post naar de Universiteit Antwerpen gestuurd voor analyse!

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT ?

EEN EXPERIMENT UITVOEREN OP SCHOOL? HET IS MOGELIJK !

De leerlingen ontdekken dat er om ons heen schimmels leven die je met het blote oog niet kunt zien. Ze leren hoe ze die schimmels zichtbaar kunnen maken en dat het wassen of desinfecteren van de handen (hygiëne) invloed heeft op de hoeveelheid schimmel. Klik op deze link om te starten!

BIODIVERSITEIT OP MIJN SPEELPLAATS

Uitgerust met educatief materiaal en illustraties onderzochten de kinderen de aanwezigheid van planten op het schooldomein. Op die manier konden kinderen planten observeren enidentificeren.

De kinderen waren verwonderd over de omgeving die hen elke dag omringt.

Een focus op de "Onderzoeks kit"; die door het UCLouvain-team naar scholen wordt gestuurd :

DE GRENZEN VAN MIJN SCHOOL AFBAKENEN

Een satellietbeeld zegt niet alles! Wij hadden onder meer slechts een vaag idee van de schoolgrenzen van elke school. De locatie van de P5-P6 speelplaats was ons onbekend. De kinderen markeerden hun schoolgrenzen op de verstrekte grote kaarten en duidden de plaatsen aan waar zij het vaakst vertoeven.

INFORMATIE VERZAMELD VIA VRAGENLIJSTEN

Via enquêtes werden zowel de kinderen als hun ouders bevraagd over het buitenspeelgedrag van de kinderen. Hiermee willen we onderzoeken ofkinderen die buiten spelen ook gezonder zijn. Bovendien werden de ouders bevraagd over de thuissituatie (allergieën in het gezin, aanwezigheid huisdieren, opleiding ouders, …), de woonomgeving (aanwezigheid tuin, aanwezigheid natuur in de buurt, …) en hoe ze omgaan met risicovol buiten spelen. We willen onderzoeken of deze elementen invloed hebben op de mate van natuurcontact en dus ook de gezondheid van de kinderen. De enquêtes werden vooral digitaal ingevuld, maar ouders konden ook een papieren versie aanvragen. Alle verzamelde informatie wordt nu samen in een digitale databank gezet. Voor de papieren enquêtes betekent dit dat alle antwoorden één voor één ingevoerd worden op een computer. Daarna berekenen we via speciale software of er een verband bestaat tussen de ingevoerde informatie en de gezondheid van het kind.

WAT IS HET VOLGENDE?

De wetenschappers verzamelen momenteel de laatste gegevens. Wanneer dit is gebeurd, kunnen alle analyses worden afgerond en de eerste resultaten aan de scholen worden meegedeeld. We zullen ervoor zorgen dat we ze dit jaar tevoorschijn halen!