Heb je zelf ideeën of interessant materiaal, waarmee je collega-leerkrachten kan helpen
om de thema’s van het project te integreren in de les? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar a.leonard@goodplanet.be. Zo bouwen we samen aan een waardevol B@SEBALL educatief pakket.

1. Situering school en speelplaats

1.1 Lokaliseren en weergave op een kaart
Eindterm 2.3, 3.7, 6.3, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11

Analyse school op kaart:
- Waar bevindt zich de school? en ikzelf? 

1.2 Landschapselementen
Eindterm 3.7, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11

Landschappen bepalen:
Oefeningen voor de 2e en 3e graad en Oefeningen voor de 3e graad 

Landschap en schoolomgeving: 
- Analyse landschap rond de school via kaarten: elementen aangeven (ruraal of stedelijk?)
- Maak een tekening van hoe jij de weg ziet van huis naar school: Is er een verschil tussen de leerlingen? Waarom is het verschillend? Welk landschap?
- Maak een wandeling in de schoolomgeving. Geef een blad mee waar ze de elementen kunnen noteren en bespreek in de klas. Zie voorbeeld 3e graad of voorbeeld 2e graad. ​

2. Biodiversiteit op school

2.1 Bodem- en zandstaal analyse: Microbioom onderzoek. De leerlingen kunnen het leven in de bodem onderzoeken, en ook de bodemsoort.
Eindterm 1.3, 1.4

Bodemhelden (vanaf p. 224)

Verken je omgeving

Welke soort grond heb je in je tuin?

Grasduinen Bodemdierendagen

2.2 Plantmicrobioom aardbeiplantje: Onderzoek biodiversiteit
Eindterm 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.16

Onderzoek welke planten
- eventueel via apps (PlanNet en ObsIdentify)

Organismen en levenscyclus 
- Wat hebben organismen nodig? (Standplaats: water, licht, bodem)
- Ecosystemen? 

Bodemecosysteem en klimaatverandering
- Curieuzeneusen 

2.3 Staal voor stof
Eindterm 1.6, 1.17, 1.19

2.4 Microbioom - wangstrijkje kind
- Over bacteriën en microbioom
- Over bacteriën en gezondheid
- Over hygiëne

3. Gezondheid

3.1 Allergieën
Eindterm 1.17, 1.19

Over allergieën en pollen (natuur)

Over immuniteit 

3.2 Natuur en mentale gezondheid
Eindterm 1.17, 1.19

Over natuur en rustig worden

Over rust en concentratie op school

3.3  Luchtkwaliteit
Eindterm 1.17, 1.19, 2.3

Airbezen op school

Lucht, temperatuur, vochtigheid

Wiskunde: hoeveelheden en meting; metrisch systeem, gegevensanalyse 

4. Leefomgeving en gelijke rechten

4.1 Buitenspelen
Eindterm 2.6, 1.17, 3.7, 6.3, 6.5, 6.10, 6.11

Analyse speelplaats:
- Welke plaatsen worden het meest gebruikt?

Analyse speelplekken buitenschools:
- Aanduiden op kaart

Maak tekening van waar je speelt in de vrije tijd en analyseer

Buiten spelen en gezonde vrijetijdsbesteding

4.2 Gelijke rechten (op gezondheid) 
Eindterm 2.4, 2.6, 2.13

Natuur voor iedereen:
- Is er overal gezonde natuur?
- Elk kind heeft recht op gezondheid. Elk kind heeft recht op in de natuur spelen. 

Goe gespeeld:
- Over recht op spelen 

5. Extra

5.1 Speelplaats inrichten en vergroenen
Eindterm 1.6

https://www.mosvlaanderen.be/themas/vergroening
https://www.pimpjespeelplaats.be/  

5.2. Outdoor education
Buitenlesdag | MOS (mosvlaanderen.be) 

5.3 Natuurbeleving & boseducatie
Eindtermen natuur en omgeving

https://www.deboomin.eu/
https://www.goodplanet.be/nl/buiten-spelen/ 

5.4 Burgerwetenschap -STEM

https://www.iedereenwetenschapper.be
https://www.scivil.be/projecten

Eindtermen

Levende en niet-levende natuur

1.2 De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.

1.3 Leerlingen kunnen in een verzameling organismen ordenen, gelijkenissen en verschillen ontdekken.

1.4. Leerlingen kunnen in hun omgeving verschillende biotopen en organismen erin herkennen.

1.5. Leerlingen kunnen bij organismen aangeven dat ze aangepast zijn aan hun omgeving;

1.6. Leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt

1.11. Leerlingen kunnen de weerselementen vergelijken en die weersituatie beschrijven;

1.16. De leerlingen kunnen aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende systemen.

Gezondheid

1.17. De leerlingen kunnen (on)gezonde levensgewoonten linken met het eigen lichaam;

1.19. De leerlingen beseffen dat voorzorgen nemen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;

Maatschappij

2.4. De leerlingen kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in België ongelijk verdeeld is.

2.5.De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.

2.6.De leerlingen tonen zich bereid om actieve en passieve vormen van vrijetijdsbesteding te onderzoeken en te evalueren.

2.13. De leerlingen kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn.

Wiskunde - Meten

2.3. De leerlingen kunnen veel voorkomende maten in verband brengen met betekenisvolle situaties.

Meetkunde – Procedures

3.7. De leerlingen zijn in staat: - zich ruimtelijk te oriënteren o.b.v. kaarten en gegevens

Ruimte - Oriëntatie- en kaartvaardigheid

6.3. De leerlingen kunnen in de werkelijkheid de windstreken bepalen.

Ruimtebeleving

6.5. De leerlingen kunnen concreet het verschil tussen beleefde en absolute afstand illustreren.

6.6 De leerlingen kunnen suggesties geven voor het inrichten van hun eigen omgeving.

Ruimtelijke ordening/bepaaldheid

6.7 kunnen in realiteit en op een kaart een landelijke, stedelijke, industriële omgeving herkennen.

Algemene vaardigheden ruimte

6.10. De leerlingen kunnen een landschap gericht waarnemen,  onderzoeken waarom het er zo uitziet.

6.11. De leerlingen kunnen enkele soorten kaarten hanteren met legende, windrichting en schaal.