De Bromvlieg

Omschrijving & doelstellingen 

De Bromvlieg is het theatergezelschap van de UA. Wij zijn een collectief van verschillende groepen die samenwerken, maar artistiek autonoom zijn. De Bromvlieg is opgericht door studenten en wordt ook geleid door studenten. Het is de bedoeling van de Bromvlieg om aan elke student de kans te geven om toneel te spelen. De Bromvlieg probeert er voor te zorgen dat er elk jaar genoeg ruimte is voor nieuwe deelnemers, zodat de Bromvlieg geen selectieve vriendengroep wordt. 

Regisseurs

Elk jaar ronselt de Bromvlieg regisseurs, mensen die verantwoordelijk willen zijn voor een persoonlijk, artistiek project. Wanneer de kerngroep, de leiding van de Bromvlieg, vindt dat het project van een regisseur interessant, gemotiveerd en haalbaar is, wordt een regisseur lid van de Bromvlieg. Een regisseur van de Bromvlieg wordt ertoe verplicht om de meeste van zijn acteurs niet uit persoonlijke vriendenkring te selecteren, maar via audities waardoor elke student kans maakt om in het toneelgezelschap te komen. Na de selectie van acteurs is elke regisseur verantwoordelijk voor zijn eigen project. De regisseur zorgt voor een oplossing voor alle praktische problemen zoals repetitieruimte (wat via de UA geregeld kan worden), een zaal om in op te treden, posters, rekwisieten, …  

Kerngroep

De kerngroep is de groep mensen die verantwoordelijk is voor de algemene organisatie van de Bromvlieg. Deze kerngroep organiseert de audities voor regisseurs (eind juni, bij voorkeur), de audities voor acteurs (half oktober, bij voorkeur) en moet op gepaste tijde vergaderen om het verloop te bespreken, en alle bijkomende noodzakelijkheden te organiseren. De regisseurs die door de kerngroep worden gekozen, maken automatisch deel uit van deze kerngroep. De kerngroep ondersteunt bij de praktische werking van elk project en de communicatie naar de UA toe. 

Jaarplanning

  • Eind juni: regisseursaudities
  • Begin oktober: acteursaudities
  • Oktober-december, februari-maart: repetities
  • Maart-april: opvoeringen

Kerngroep 2018-2019

Voorzitters: Rani Veroustraete & Laura Van Rymenant
Regisseurs: Ans Van Gasse, Brecht Vermeesch, Marthe De Ruysscher