In Memoriam

Met dankbaarheid gedenken wij de professoren die ons het voorbije jaar ontvallen zijn:

 • Op 21 november 2019 overleed emeritus professor Luk Mertens.
  Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

 • Op 9 oktober 2019 overleed emeritus professor Eddy Borghers.
  Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
   
 • Op 4 oktober 2019 overleed emeritus professor Walter Corluy.
  Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
   
 • Op 22 september 2019 overleed emeritus professor Jacky Geers, burgerlijk en nucleair ingenieur.
  Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen
   
 • Op 19 augustus overleed emeritus professor Theo Venckeleer, gewezen decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.
   
 •  Op 2 juli 2019 overleed emeritus professor André Meheus, voormalig voorzitter van de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC).
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   
 • Op 29 april 2019 overleed emeritus professor en chirurg Fritz Derom, die vanuit de UGent als buitengewoon hoogleraar verbonden was aan de toenmalige Universitaire Instelling Antwerpen.
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   
 • Op 28 maart 2019 overleed emeritus professor Jef Van Landuyt, ook eredecaan van de Faculteit Wetenschappen, erelid van de Commissie Kunst op de Campus, erevoorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, erelid van de Klasse Natuurwetenschappen, Grootofficier in de Leopoldsorde en Grootofficier in de Kroonorde.
  Faculteit Wetenschappen
   
 • Op 7 maart 2019 overleed emeritus professor kindergeneeskunde Jose Ramet, ook oud-diensthoofd pediatrie in het UZA.
  Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
   
 • Op 10 februari 2019 overleed professor Christiane Timmerman, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en Directeur van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen.
  Faculteit Sociale Wetenschappen

Wij verontschuldigen ons voor het mogelijk ontbreken van namen van overleden collegae, deze gegevens zijn correct voor zover we ingelicht zijn.

In Memoriam