Wat werkt in taalonderwijs aan laaggeletterde jongeren?

Veel kinderen van vluchtelingen hebben geen onderwijs in hun thuisland genoten, en andere waren maanden op de vlucht en hebben dus een stevige onderwijsachterstand opgelopen. Volgens de Verenigde Naties zou de Vlaamse overheid veel meer in deze vluchtelingenkinderen moeten investeren (De Standaard, 11 september 2019). Momenteel hebben vluchtelingenkinderen namelijk systematisch lagere leerresultaten dan hun leeftijdsgenoten, en het aantal vroegtijdige schoolverlaters ligt bij hen dubbel zo hoog.  Ook krijgen leerkrachten nu te weinig didactische ondersteuning over hoe ze met die doelgroep moeten omgaan. Professionalisering over hoe men leert lezen en schrijven in het Nederlands is essentieel, want via taal begint men te leren en denken. Bovendien kan men via een goede beheersing van het Nederlands volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Investeren in deze doelgroep is dan ook levensnoodzakelijk om de toekomst van onze gemeenschap te vrijwaren.

Bovendien is dit niet enkel een verhaal van vluchtelingenkinderen of anderstalige jongeren. Laaggeletterdheid vind je ook bij andere doelgroepen. 


Auteurs

Auteurs

Marit Trioen
Geeft les aan laaggeletterde anderstalige jongeren bij OKAN Sint-Niklaas. Daarnaast werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij de Antwerp School of Education.

Jordi Casteleyn
Is verantwoordelijk voor vakdidactiek Nederlands, vakdidactiek Nederlands als niet-thuistaal, didactiek Nederlands aan anderstaligen en talenbeleid aan de Antwerp School of Education.