Wat is het Fonds Bruyns?

Het Fonds Bruyns is een vereniging zonder winstgevend doel en opgezet door private sponsors en leden van de Universiteit Antwerpen. 

Het Fonds beheert, ten behoeve van private sponsors en in samenwerking met leden van de Antwerpse universitaire gemeenschap, initiatieven die tot doel hebben:

  • bij te dragen aan de vorming van kaders in ontwikkelingslanden en
  • sensibilisering van jonge Vlaamse intellectuelen voor de problematiek van de ontwikkelingslanden.