Onderzoekers

Onderzoekers

  • Doel van de onderzoeksdatabank
  • Wetenschappelijke Adviesraad
  • Procedure
  • Checklists
     

 

 

 

Wetenschappelijke Adviesraad

Een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad, waarin alle data-aanleverende partners stemrecht hebben, oordeelt over ieder onderzoeksvoorstel of over iedere onderzoeksvraag die voorgelegd wordt om op de databank onderzocht te worden.

Dit gebeurt volgens een vaststaande procedure waarbij eerst de vraag al dan niet ontvankelijk wordt verklaard door de Stuurgroep. Indien deze haar akkoord geeft, wordt de Wetenschappelijke Adviesraad samengesteld om elke partner, individueel, goedkeuring te geven voor het voorliggende onderzoek.

 

Lees meer over de bevoegdheden en werking van de wetenschappelijke adviesraad.