Doel van de onderzoeksdatabank

Het oprichten van de iCAREdata databank biedt ongeziene mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek over hulpverlening buiten de kantooruren.

De databank wordt een state-of-the-art voorbeeld van data opslag en linking en optimalisatie van de kwaliteit van registratie.

Wetenschappelijke Adviesraad

Een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad, waarin alle data-aanleverende partners stemrecht hebben, oordeelt over ieder onderzoeksvoorstel of over iedere onderzoeksvraag die voorgelegd wordt om op de databank onderzocht te worden.

Dit gebeurt volgens een vaststaande procedure waarbij eerst de vraag al dan niet ontvankelijk wordt verklaard door de Stuurgroep. Indien deze haar akkoord geeft, wordt de Wetenschappelijke Adviesraad samengesteld om elke partner, individueel, goedkeuring te geven voor het voorliggende onderzoek.

 

Lees meer over de bevoegdheden en werking van de wetenschappelijke adviesraad.

Procedure

Lees de te volgen procedure voor onderzoekers die de databank willen bevragen.

Checklists