Wat is iCAREdata?

iCAREdata staat voor Improving Care And Research Electronic Data Trust Antwerp.

Op 12 maart 2014 werd door de Herculesstichting subsidie toegekend aan het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen (CHA-ELIZA) voor het opzetten van een medium-onderzoeksinfrastructuur. Hiermee kwam het iCAREdata- project (Improving Care And Research Electronic Data Trust Antwerp) tot stand. Dit uniek project heeft als doelstelling een centrale klinische onderzoeksdatabank op te richten om de eerstelijns- en interdisciplinaire gezondheidszorg buiten de kantooruren in Antwerpen te optimaliseren.

Dankzij de expertise in (inter)nationaal onderzoek over zorg buiten de kantooruren (out-of-hours care), de link met EurOOHnet (www.euroohnet.eu) en ervaring in het linken van medische gegevens (TRANSFoRm, Biomina), zal binnen het iCAREdata-project gewerkt worden met gepseudonymiseerde klinische data van patiëntcontacten buiten de kantooruren. Deze gegevens worden verzameld op huisartsenwachtposten, spoedgevallendiensten en bij apothekers in Antwerpen. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidig geldende wettelijke, ethische en privacy aspecten van het verzamelen, bewaren en linken van patiëntgegevens.

Het oprichten van de iCAREdata databank biedt ongeziene mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek over hulpverlening buiten de kantooruren. De databank wordt een state-of-the-art voorbeeld van data opslag en linking en optimalisatie van de kwaliteit van registratie.

Andere projecten

iCAREdata is een onderzoeksdatabank opgericht voor wetenschappelijke doeleinden.

Onderzoekers of onderzoeksgroepen die geïnteresseerd zijn in onderzoek over medische hulpverlening buiten de kantooruren, kunnen  een vraag richten aan de Stuurgroep van iCAREdata in verband met de mogelijkheden en de bruikbaarheid van de databank voor het betrokken onderzoeksproject. Deze procedure wordt in detail toegelicht onder de titel ‘Informatie voor onderzoekers’ – ‘procedure’.

Lopende onderzoeksprojecten die gebruik  maken van de iCAREdata structuur of –databank:

  • Voor het onderzoeksproject 1733 (telefonische triage voor niet dringende medische hulp) zal de iCAREdata infrastructuur ingezet worden voor het epidemiologisch gedeelte van deze studie, die loopt in opdracht van de Federale Overheid en het RIZIV in de regio Leuven-Tienen.
     
  • Sinds het academiejaar 2016-2017 maken meerdere studenten van de Universiteit Antwerpen gebruik  van de databank om in het kader van hun masterthesis of manamathesis.