Bijeenkomsten LGBTQ-Forum

# 1 - 2012
Frederik Dhaenens (Universiteit Gent): Gays on the Small Screen. A Queer Theoretical Study into Articulations of Queer Resistance in Contemporary Television Fiction

# 2 - 2012
Lies D'haese & Joz Motmans (Universiteit Gent & Steunpunt Gelijke Kansenbeleid): LGBT Geweld

# 3 - 2013
Jasper Kerremans & Wouter Leerman (Boysproject): Voorstelling van de werking van het Boysproject
Alexander Dhoest (Universiteit Antwerpen): Gemengde gevoelens. De kruising van ethnische en seksuele identificatie in mediagebruik

#4 - 2014
Thomas Jans (Roze Huis - çavaria Antwerpen): Voorstelling van het erfgoedproject 'Holebipioniers'
Joz Motmans (Universiteit Antwerpen & Steunpunt Gelijkekansenbeleid): Voorstelling van het project 'Beyond the Box'

#5 - 2014
Frederik Swennen (Universiteit Antwerpen): Voorstelling van een lopend onderzoek over meemoederschap en de juridische consequenties in België
Caroline Godart (University of Bergen): Analyse van de film 'Beau Travail' (Claire Denis) aan de hand van de filosofie van Henri Bergson

#6 - 2015
Stijn Deklerck (KU Leuven) presenteert enkele facetten uit zijn doctoraatsstudie Queer comrades - A Visual Ethnographic Study of Activism in China's Contemporary LGBT Movement
Marion Wasserbauer (Universiteit Antwerpen) brengt verslag uit over haar deelname aan de Sexuality Summer School 2015 over Queer Arts Activism aan de University of Manchester

#7 - 2015
Netwerkmoment voor de leden
Pieter Adriaens (KU Leuven) geeft een publieke lezing met de titel QUEER = WEIRD. Evolutietheorie en de meervoudigheid van homoseksualiteit

#8 - 2016
Matchmaking. Het LGBTQ-forum organiseert een speeddating met onderzoekers en activisten.
Wat zijn actuele onderzoeksnoden, wat kunnen we samen met de leden van het forum organiseren, wie kan met wie samenwerken?

#9 - 2016
Actuele thema’s in de trans*gemeenschap: Academische, activistische en artistieke perspectieven.
Doctoraatsstudente Eva Theunissen (UAntwerpen): onderzoek naar Timeline video’s van trans personen op YouTube.
Fotograaf Jasper Groen:  boekproject “Eric*- the coming out of a transgender guy”.
Alex de Greef (çavaria): actuele thema’s in de trans*werking, werkgroep T (çavaria) en T-Day 2016.

#10 - 2017
LGBTQI in Vlaanderen: Verleden, Heden en Toekomst.
Jonas Roelens stelt het boek "Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België" van Wannes Dupont, Elwin Hofman en Jonas Roelens voor.
Daarna volgt een discussie over de status quo van LGBTQI in Vlaanderen vandaag en de thema's die ons in de toekomst zullen bezig houden.

#11 - 2017
Lynn Verrydt, beleidsmedewerker LGBT+/Non-Discriminatie bij Gelijke Kansen Vlaanderen, praat over de werking van Gelijke Kansen Vlaanderen  en de nieuwe trans*wet. 
Nola Cammu, doctoranda aan de faculteit Rechten van de UAntwerpen, stelt haar onderzoek voor over het mediadiscours rond meerouderschap.

#12 - 2018
Kaj Poelman (çavaria), beleidsmedewerker onderwijs, licht de schoolklimaatenquête bij LGBT+ jongeren in het secundair onderwijs toe. 
Katrien De Graeve (UGent), postdoctoraal onderzoekster aan het Centre for Research on Gender and Culture, vertelt over haar onderzoek naar polyamorie en niet-traditionele relatievormen. 

#13 - 2018
Katrien Jacobs (Chinese University of Hong Kong) talks about 'Political Questions and Pornographic Answers'. 
Alexander Dhoest (Universiteit Antwerpen) talks about homonationalism in the Flemish press.