Over het LGBTQ-Forum

Wat?
Het LGBTQ-Forum is een netwerk van onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met seksuele en genderdiversiteit bezig zijn.
Het komt voort uit het Expertennetwerk Holebi's dat destijds door het Steunpunt Gelijkekansenbeleid werd opgestart.

Onze belangrijkste doelstelling? 
Een dialoog creëren tussen het onderzoek en de praktijk.

Hoe?
Het LGBTQ-Forum brengt mensen letterlijk bij elkaar. Jaarlijks vinden twee momenten plaats waar leden hun huidige en toekomstige projecten kunnen voorstellen.
Het LGBTQ-Forum biedt een informele setting aan en probeert zo kennisdeling en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Wie? 
Het LGBTQ-Forum wordt sinds 2017 gezamenlijk georganiseerd door Alexander Dhoest en Marion Wasserbauer (UAntwerpen), Frederik Dhaenens en Florian Vanlee (UGent).