Over het project

Students for Students is een netwerk van studenten voor studenten. De studenten in het netwerk verlenen ondersteuning aan medestudenten.

In vele Angelsaksische landen bestaan al jaren gelijkaardige initiatieven. Deze initiatieven zijn een vorm van peer support. Peer support kan gedefinieerd worden als ondersteuning die gegeven wordt van en voor mensen met gelijkaardige problemen, ervaringen of omstandigheden. Er bestaan vele vormen van peer support, bv. buddy-systemen van één-op-één ondersteuning, praatgroepen van patiënten, ... Ook in onze universiteit zijn er al enkele peer support werkingen, bv. peter- en meterwerkingen in studentenverenigingen.

Students for Students verschilt van de reeds bestaande initiatieven op een aantal punten:

 • Praatmaten worden niet aan specifieke andere studenten gekoppeld, maar zijn er voor alle medestudenten.
 • De focus van Students for Students is psychosociale ondersteuning, dus niet (of niet in eerste instantie) ondersteuning op het vlak van studie, maar wel op psychologisch en sociaal vlak.
 • Praatmaten volgen een grondige opleiding in luister- en communicatievaardigheden en volgen tweewekelijkse supervisie zolang ze deel uitmaken van het netwerk Students for Students.

Voordelen peer support

Voor personen die steun ontvangen:

 • Empowerment
 • Sociale steun
 • Empathie
 • Acceptatie
 • Reductie van stigma
 • Hoop
 • Motivatie

Voor personen die steun geven:

 • Empowerment
 • Zelfvertrouwen
 • Negatieve ervaringen (uit het verleden) in iets positief veranderen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Employability

(Gebaseerd op: Student Minds, 2014)