Talent Center voor jonge onderzoekers

Talent Center: Nurturing the pipeline of current and future talent

We pin our hopes for happiness on Love and Work.

And yet, in relation to both, we refuse to

  • Plan methodically,
  • To understand ourselves thoroughly,
  • To train relentlessly and,
  • To go into therapy before we act.

(The School of Life)

De Universiteit Antwerpen is een betrokken werkgever voor iedereen die aan de universiteit werkt, zowel voor lange als kort(ere) termijn. Vanuit een visie van motiverend personeelsbeleid zet de universiteit in op duurzame groei en lifelong employability van haar werknemers. Deze missie vormt de basis van het Talent Center (Departement Personeel & Organisatie): we willen jonge onderzoekers aanmoedigen en ondersteunen om (pro-)actief hun loopbaan vorm te geven. Daartoe organiseert het Talent Center loopbaanbegeleiding, opleidingen en netwerkactiviteiten die speciaal op maat zijn gemaakt voor jonge onderzoekers. 

Loopbaanontwikkeling voor jonge onderzoekers

Als (jonge) onderzoeker sta je heel gepassioneerd en betrokken in je job. Maar deze job kan tegelijkertijd veel onzekerheid en vragen oproepen over je (toekomstige) loopbaan. Worstel je met vragen als 

  • Wat na mijn doctoraat of postdoc mandaat?
  • Welke loopbaanperspectieven zijn er, zowel binnen als buiten de academische wereld?
  • Is mijn profiel wel aantrekkelijk genoeg voor de niet-academische arbeidsmarkt?
  • Hoe krijg ik meer grip op mijn loopbaan?

Krijg je graag ondersteuning bij deze vragen? Het Talent Center biedt een diverse waaier aan activiteiten & vorming die je helpen bij het vormgeven van je loopbaan.

Testimonials

Onderstaande testimonials komen van deelnemers van de workshops loopbaanontwikkeling en het pilootprogramma individuele loopbaanbegeleiding:

“De onderwerpen die besproken werden tijdens de workshops career development en ook de gesprekken met de andere deelnemers hebben me vast en zeker geholpen bij het maken van de beslissing om een nieuwe uitdaging buiten de academische wereld aan te gaan (een beslissing die toch voor mij niet erg vanzelfsprekend was).”

“Eye-opener”

“Er wordt echt ingespeeld op de noden van de groep”

“Loopbaanbegeleiding is een aanrader, zeker voor onderzoekers die zich willen wagen aan de niet-academische arbeidsmarkt. De coach toonde veel betrokkenheid en reikte zeer nuttige methodieken aan ter verfijning van de beroepsoriëntatie.”