Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSS is een internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek en staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. Elke vier jaar verzamelt het in verschillende landen de leeruitkomsten voor wiskunde en wetenschappen van leerlingen uit het vierde en achtste jaar van hun formele scholing. De Vlaamse overheid tekent al een heel aantal cycli in op TIMSS. De wetenschappelijke evidentie verzameld binnen het TIMSS-onderzoek biedt inzichten die relevant zijn voor beslissingen op vlak van onderwijsbeleid.

Concreet krijgen de resultaten uit de TIMSS-studie de vorm van een internationale ranking volgens het gemiddeld prestatieniveau per land voor enerzijds wiskunde en anderzijds wetenschappen. Door deze prestaties te bekijken tegen een brede achtergrond van contextfactoren kunnen landen vergeleken worden. Bovendien maakt het cyclisch design van TIMSS het mogelijk om evoluties doorheen de tijd te bestuderen.

Foto uit TIMSS 2019 Media Kit door IEA.

TIMSS tot in de klas

Op basis van de inhoudelijke analyse van de resultaten werden twee concrete initiatieven uitgewerkt om gericht te werken aan de pijnpunten die uit de TIMSS-peiling naar boven kwamen.  

‘Wiskundig breingraven’ is een werkvorm die je kan gebruiken om effectiever te oefenen op wiskundige kennis en vaardigheden. Ontdek via het leerpad op de website wat de principes zijn achter deze werkvorm en hoe je ermee aan de slag kan in de klas.   

'Wijswetenschapsonderwijs' is een site die leerkrachten op inhoudelijk en didactisch vlak wil ondersteunen. Je vindt er achtergrondinformatie, didactische tips en concrete voorbeelden voor leerkrachten. Voor kinderen vind je er raadsels om bepaalde kijk- en denkwijzen te blijven trainen. Deze site zit ook vol met linken naar andere interessante sites. Wegens het allesomvattende karakter zal de site de volgende jaren nog groeien.

Aan de slag met de TIMSS 2019 wiskunderesultaten

Aan de slag met de TIMSS 2019 wetenschapsresultaten