Trends in International Mathematics and Science Study

TIMSS is een internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek en staat voor Trends in International Mathematics and Science Study. Elke vier jaar verzamelt het in verschillende landen de leeruitkomsten voor wiskunde en wetenschappen van leerlingen uit het vierde en achtste jaar van hun formele scholing. De Vlaamse overheid tekent al een heel aantal cycli in op TIMSS. De wetenschappelijke evidentie verzameld binnen het TIMSS-onderzoek biedt inzichten die relevant zijn voor beslissingen op vlak van onderwijsbeleid.

Concreet krijgen de resultaten uit de TIMSS-studie de vorm van een internationale ranking volgens het gemiddeld prestatieniveau per land voor enerzijds wiskunde en anderzijds wetenschappen. Door deze prestaties te bekijken tegen een brede achtergrond van contextfactoren kunnen landen vergeleken worden. Bovendien maakt het cyclisch design van TIMSS het mogelijk om evoluties doorheen de tijd te bestuderen.

Foto uit TIMSS 2019 Media Kit door IEA.