TIMSS werd in 1995 opgestart door de IEA en wordt sindsdien elke vier jaar georganiseerd. De studie kent dus reeds een lange traditie:

TIMSS 2019-Repeat is een uitzondering op deze traditie. Deze studie wordt namelijk uitgevoerd op initiatief van het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming en bijgevolg enkel georganiseerd binnen de Vlaamse onderwijscontext.