Over het project 'Vijf eeuwen Doel'

Doel-dorp is een rurale nederzetting in de Wase Scheldepolders ten noorden van Antwerpen. Doel kwam in zijn huidige vorm tot stand vanaf de vroege 17e eeuw, met mogelijke continuïteit van bewoning naar de 16e eeuw en de laatmiddeleeuwse periode toe.

De relatief geïsoleerde ligging én de onzekerheid over de toekomst van het gebied sinds de jaren 1960, vertraagden of verhinderden ontwikkelingen die elders de morfologie, de bewoning en het uitzicht van de landelijk bewoningskernen volledig omgooiden. Doel vormt dan ook de ideale casus voor onderzoek naar de interactie tussen bewoning en bebouwing in landelijk Vlaanderen sinds de late 16e eeuw.

Historische evoluties in de sociale topografie van het dorp, in de functionele wisselwerking tussen dorpskern en landbouwsamenleving, in familiebanden en gemeenschapsleven worden daarbij in verband gebracht met veranderingen in de inrichting van de dorpsruimte, de materiële cultuur van woningen, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen en de bouw- en verbouwactiviteit in het dorp. Door deze geïntegreerde aanpak van bewonings- en bebouwingsgeschiedenis, wil dit doctoraatsproject uitgroeien tot een mijlpaal in het onderzoek naar ruraal erfgoed, waarvan de resultaten bovendien belangrijke mogelijkheden tot valorisatie in de richting van erfgoedontwikkeling bieden

PhD-student

Wout Vande Sompele Stadscampus, S.R.-A. 111
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
Belgiƫ
wout.vandesompele@uantwerpen.be

Promotor

Prof. dr. Tim Soens Stadscampus, S.D.313
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032654349
tim.soens@uantwerpen.be