Via de knop hieronder vind je het overzicht van de bestaande professionele leergemeenschappen met 

  • een korte omschrijving van hun focus en werking;
  • de naam van de coach(es) tot wie je je kan wenden voor meer informatie, de vraag om lid te worden.

In de laatste VFO-nieuwsbrief vind je telkens het overzicht van de volgende overlegmomenten.