Wat is het VFO?

Het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) wenst een forum te zijn voor al wie zich in Vlaanderen, vanuit welke discipline ook, actief met onderwijsonderzoek bezighoudt. Elke universiteit of hogeschool die bezig is met onderwijsonderzoek is daartoe vertegenwoordigd in onze bestuursraad, zodat we over belangrijke thema’s samen kunnen nadenken en beslissen. 

Om onze leden uit de verschillende organisaties op een relevante wijze samen te brengen, werken we met ‘professionele leergemeenschappen’ (PLG) rond meer afgebakende, specifieke onderzoeksthema’s. Elke PLG vormt hét platform om in een kleinere groep VFO-leden betekenisvol rond een bepaald thema samen te komen, van elkaar te leren, afspraken te maken om in co-creatie te gaan, na te denken over mogelijke onderzoeksprojecten, samen in te kunnen gaan op calls (FWO, OBPWO, O&O, Leerpunt, …), symposia uit te werken voor congressen, … en alles wat deze groep onderzoekers zelf belangrijk vinden. Bij Professionele Leergemeenschappen vind je het overzicht terug van de PLG die momenteel al werden opgestart, met de naam/namen van de coach die je kan contacteren voor meer informatie. Jaarlijks bevragen we onze leden naar hun voorkeur of en tot welke PLG ze willen toetreden, maar ook of ze rond een ander thema een nieuwe PLG willen opstarten. Uiteraard kiezen de VFO-leden dit volledig zelf.

Het VFO is er op de eerste plaats voor onderwijsonderzoekers, maar zeker ook voor wie, vanuit het beleid of vanuit het onderwijsveld, in onderwijsonderzoek geïnteresseerd is. Ook voor hen is het mogelijk om tot een of meerdere PLG toe te treden. Velov, de beroepsvereniging voor lerarenopleiders in Vlaanderen die de ondersteuning van lerarenopleiders aan hogescholen en universiteiten beoogt, is een belangrijke partner bij het doordenken over en valoriseren van onderwijsonderzoek. Zie ook Evenementen

Tevens wil het VFO zich profileren als belangenvereniging van Vlaamse onderwijsonderzoekers. Vanuit het geheel van deze werking wil het Forum zich opstellen als een gesprekspartner voor de onderwijsnetten/-koepels, Vlaamse overheid, Leerpunt, … inzake onderwijsonderzoek. 

Binnen onze werking zijn ook de doctoraatsstudenten/promovendi op onderwijskundig onderzoek belangrijk. Zij kunnen elkaar nog meer specifiek ontmoeten en ondersteunen via het VOR/VFO Promovendi Overleg (VPO). Meer informatie vind je via deze link.

Lid worden of lidmaatschap verlengen?