Nascholingen voor het onderwijs

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een univer­sitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalise­ring en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. Het CNO organiseert nascholingen, themadagen en opleidingen zoals postgraduaten en begeleidingstra­jecten voor een zo breed mogelijke doelgroep. Daarbij horen leerkrachten, middenkaders, directies, secretari­aatspersoneel, CLB-personeel en andere betrokkenen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO), het buitengewoon onderwijs, het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Al deze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen voor elke leerling.