Het Centrum Nascholing Onderwijs biedt verscheidene langere begeleidingstrajecten aan rond verschillende thema's, zowel voor s.o. als voor BaO.