Mis on strawbAIRies?

Projekt BIOVEINS (BiodivERsA – Horizon2020) hõlmab unikaalset kodanikuteaduse uuringut, mille käigus seiratakse maasikataimede abil liiklusest tulenevaid muutusi linnakeskkonna õhukvaliteedis. StrawbAIRies uuringu läbiviijateks on vabatahtlikud kodanikuteadlased. Analoogne uuring on varem läbi viidud Belgias, ja selles osales rohkem kui kümme tuhat vabatahtlikku. Käesolev uuring on esimene kord, kus selline uuring toimub samaaegselt üle Euroopa, kokku kuues riigis. Lisaks õhukvaliteedile saame selle projekti käigus aimu ka sellest, kui tõhusalt tolmeldatakse linnas kasvavaid taimi, ja selle põhjal on võimalik hinnata, kas ümbruskonnas on piisaval määral rohealasid. Loe veel