Hoe heeft de cultuurliefhebber in tijden van corona zijn culturele honger gestild? Wat vond men van de vele digitale initiatieven uit de cultuursector en is hier blijvende interesse in? En hoe kijkt hij naar een eventuele terugkeer naar het reguliere cultuuraanbod?

Om die vragen te beantwoorden, hebben publiq (de organisatie achter UiT), het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel), het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid (Universiteit Antwerpen) en museumPASSmusées een onderzoek opgezet. Tussen 19 tot 27 mei 2020  werden meer dan 13.000 cultuurliefhebbers uit Vlaanderen en Brussel bevraagd en in dezelfde periode werden er drie focusgroepgesprekken gehouden. Meer hierover kan je lezen op ons Engelstalige blog.

In het voorjaar van 2021 hernieuwden we het onderzoek. Want hoe hebben cultuurparticipanten de tweede en derde lockdown beleefd? Bij het tweede meetmoment werden in totaal 6.118 mensen, hoofdzakelijk cultuurliefhebbers, bevraagd. Om de conclusies uit de surveys beter te kunnen begrijpen, verdiepen en duiden, vonden er opnieuw focusgroepgesprekken plaats met jongeren, cultuurparticipanten, jonge ouders en mensen die voor corona nog nooit digitaal aan cultuur participeerden.