Onderzoek culturele, literaire en erfgoedtijdschriften

Op vraag van Folio, het nieuwe platform voor culturele, literaire en erfgoedtijdschriften, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft Antwerp Management School (prof. Annick Schramme en Joke Schrauwen) een denkoefening opgezet rond de toekomst van de literaire, culturele en erfgoedtijdschriften in Vlaanderen. Met dit onderzoekstraject streven we ernaar om het tijdschriftenlandschap in al zijn diversiteit in kaart te brengen, maar ook en vooral om te bekijken waar de gezamenlijke uitdagingen voor de toekomst liggen op basis van dat veldoverzicht en een breed gedragen SWOT-analyse en een inspiratiedag. Het onderzoeksrapport kan u hier downloaden.

 

 

Contact

Joke Schrauwen joke.schrauwen@uantwerpen.be