"Center of excellence NANO"

01/01/2015 - 31/12/2019

Promotor: Jo Verbeeck

Fin. programma: BOF

"Scientific research in the electronmicroscopy"

01/09/2013 - 31/08/2014

Promotor: Van Tendeloo Gustaaf

Fin. programma: BOF

"Optimization of the structure-activity relation in nanoporous materials"

01/01/2011 - 31/12/2014

Promotor: Bals Sara

Fin. programma: GOA

"Molecular Imaging' meets 'Imaging Molecules"

 01/07/2010 - 30/06/2014

Promotor: Sara Bals

Fin. programma: BOF

"Use of PRIME Electron Microscope"

01/09/2009 - 31/12/2014

Promotor: Van Tendeloo Gustaaf

Fin. programma: Umicore

"Designing Dirac carriers in semiconductor honeycomb superlattices"

Promotor: Sara Bals

Fin. programma: Privé

De duurzaamheid van licht-gevoelige materialen begrijpen door kennistransfer tussen zonnecelfysica en de chemie van schilderijen (SOLARPAINT)

01/01/2015 - 31/12/2020

Promotor: Jo Verbeeck

Co-promotors: Koen Janssen, Bart Partoens

Fin. programma: GOA