Hoe denken socialemediagebruikers over desinformatie, media-inhoud en overheidsingrijpen in tijden van corona?

Onderzoek door Peter Van Aelst, Sophie Morosoli, Edda Humprecht, Anna Staender en Frank Esser


Hoe evalueren burgers de rol van de pers en de regeringen tijdens deze onzichtbare crisis en hoe bezorgd zijn zij over valse informatie? In dit verslag bespreken we percepties over de reactie van politici, media-aandacht en vooral de bezorgdheid over desinformatie in zes westerse democratieën. Verder presenteren we actuele bevindingen over de bereidheid van individuen om desinformatie te verspreiden op sociale media met betrekking tot COVID-19. Om dit te onderzoeken hebben we een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij mensen die (minstens occasioneel) actief zijn op sociale media, in België (Vlaanderen), Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoek liep over een periode van drie weken (16 april tot 6 mei 2020, 7014 respondenten1). Gedurende deze drie weken waren alle zes landen nog steeds in (strikte) "lockdown" om de snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen (Europese Commissie 2020; Matrajt & Leung 2020). In dit verslag presenteren we enkele eerste bevindingen.

Belangrijkste bevindingen
  • Meer dan twee derde van de bevraagde burgers uit alle zes de landen maakt zich grote zorgen over desinformatie in het algemeen en de helft van hen vermoedt er nogal vaak aan te worden blootgesteld.
  • Er is grote variatie onder de burgers van de zes landen over hoe hun politieke leiders en besluitvormers de COVID-19-uitbraak hebben aangepakt. Een grote meerderheid van de inwoners van Zwitserland en Duitsland denkt dat hun regeringen in staat waren de crisis voldoende onder controle te houden, terwijl een meerderheid van de burgers in de VS en Frankrijk ontevreden was over hun regering. België en het Verenigd Koninkrijk nemen een middenpositie in.
  • Een meerderheid van de respondenten in de zes westerse democratieën denkt dat de Chinese autoriteiten medeverantwoordelijk zijn voor de wereldwijde verspreiding van het coronavirus als gevolg van hun late reacties.
  • Gemiddeld is een meerderheid van de respondenten in alle landen tevreden over de manier waarop de media het publiek informeert over kwesties in verband met de corona-uitbraak.
  • Hoe evalueren burgers de rol van de pers en de regeringen tijdens deze onzichtbare crisis en hoe bezorgd zijn zij over valse informatie? In dit verslag bespreken we percepties over de reactie van politici, media-aandacht en vooral de bezorgdheid over desinformatie in zes westerse democratieën. Verder presenteren we actuele bevindingen over de bereidheid van individuen om desinformatie te verspreiden op sociale media met betrekking tot COVID-19. Om dit te onderzoeken hebben we een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij mensen die (minstens occasioneel) actief zijn op sociale media, in België (Vlaanderen), Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoek liep over een periode van drie weken (16 april tot 6 mei 2020, 7014 respondenten1). Gedurende deze drie weken waren alle zes landen nog steeds in (strikte) "lockdown" om de snelle verspreiding van het coronavirus te voorkomen (Europese Commissie 2020; Matrajt & Leung 2020). In dit verslag presenteren we enkele eerste bevindingen.