Leerstoel Dennie Lockefeer

De leerstoel Dennie Lockefeer komt tot stand door een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld voor financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening.

Uittreksel brief Jo Van Moer

Op 11  januari jl. overleed op amper 42-jarige leeftijd onze dierbare collega en sterkhouder binnen het directiecomité Dennie Lockefeer. Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel gaf om te herinneren.

Dennie zijn opmerkelijke carrière ging van start toen hij afstudeerde bij de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Als kapitein ter lange omvaart van gastankers bij Exmar bevoer hij de wilde wateren waarna hij vervolgens een nieuwe uitdaging vond bij Cobelfret. Alles kwam pas echt in een stroomversnelling toen Dennie aan boord ging bij DP World, waar hij in acht jaar tijd een indrukwekkend traject afrondde. Hij werd onder andere opgenomen in het GOLD Assignee Program in Dubai en eindigde zijn carrière bij DP World Intermodal als General Manager. In de zomer van 2013 zette Dennie voet aan wal bij Van Moer Logistics als Chief Commercial Officer. Hij speelde een erg belangrijke rol in de groei van ons bedrijf. In 2018 gaf hij de fakkel van CCO door en vervulde hij zijn roeping als Managing Director Port & Intermodal Logistics. Daarbuiten was hij ook medeoprichter van Euroshipping en zetelde Dennie in de raad van bestuur van Port+ en in de adviesraad van het VIL.

Dennie was in de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise. Zo werkte hij vaak samen met de Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren. Het was dan ook professor Christa Sys die een oproep lanceerde om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer met zijn naam op te richten aan de universiteit van Antwerpen. Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette, zijn drie prinsesjes Kyra, Naomi en Eline, enorm trots op zullen zijn.

Universiteitsfond Uantwerpen