Leerstoel Dennie Lockefeer onderzoekt binnenvaart

De leerstoel Dennie Lockefeer komt tot stand door een geldelijke bijdrage die ter beschikking wordt gesteld voor financiering van onderzoek, onderwijs en/ of wetenschappelijke dienstverlening. De leerstoel kan ingezet worden voor onderzoek (bv. ter ondersteuning van de binnenvaartsector, innovatieve binnenvaartconcepten,…), onderwijs (bv. uitreiken van een tweejaarlijkse award voor beste thesis/doctoraat,…) en dienstverlening (colloquium, organiseren van een lezingenreeks,…).

▶ Ontdek ook de LinkedIn pagina 'Leerstoel Dennie Lockefeer' voor nieuws en updates over onderzoekstages en ons onderzoek.

Wat wil de leerstoel realiseren

Wat wil de "Leerstoel Dennie Lockefeer" realiseren?

De “Leerstoel Dennie Lockefeer” zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de binnenscheepvaart.

In eerste instantie bestaat de leerstoel uit een doctoraat in de binnenscheepvaart. Concreet gaat de leerstoel op zoek naar ‘future vision voor de binnenvaart'.

De leerstoel heeft vier doelen:

 1. analyseren of nieuwe (terminal) capaciteit kan bijdragen tot vlottere doorloopplanning van de binnenvaart alsook efficiëntere benutting van de overslagcapaciteit voor de binnenvaart,
 2. definiëren van de bottlenecks in de ontbrekende integratieschakel tussen deepsea/inland terminal en warehouse,
 3. ontwikkelen van efficiënte en effectieve indicatoren/instrumenten voor de binnenvaart,
 4. onderzoeken van de relatie normale ROI –positieve cashflow – noodzakelijke investeringen.

Op het vlak van 'Onderwijs 'kent de “Leerstoel Dennie Lockefeer” jaarlijks een prijs uit voor de beste thesis binnenvaart. Tevens reiken we een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School uit..

Onder derde pijler ‘Dienstverlening’ valt een lezingenreeks. De “Leerstoel Dennie Lockefeer” organiseert de komende academiejaren jaarlijks een lezing gelinkt aan de binnenvaart. Hiertoe zal alle expertise uit de Leerstoel samengebracht worden, alsook studenten/jonge werknemers betrokken en geënthousiasmeerd worden voor de binnenvaart.

[TOP]
 

Prijs en beurs

Prijs en beurs

Aansluitend bij de visie van Dennie Lockefeer maakt de financiering het mogelijk dat er elk jaar een prijs wordt uitgereikt voor de beste thesis betreffende een gerelateerd onderwerp aan binnenvaart. Daarnaast zal er tweejaarlijks één beurs worden toegekend om deel te nemen aan de Antwerp Inland Navigation school (AINS). Eerstvolgende vindt plaats van 25 tot 29 mei 2020.

Sponsors

Sponsors (bedrijven) en vrienden (particulieren)

Samen met het Universiteitsfonds Antwerpen worden drie sponsorpakketten voorgesteld:

Pakket ‘goud’ (10.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Logovermelding op de website van de leerstoel Dennie Lockefeer (1ste plaats)
 • Vier uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Exclusieve betrokkenheid als lid van de stuurgroep van de leerstoel Dennie Lockefeer onder leiding van prof. dr. Christa Sys
 • Vier uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Pakket ‘zilver’ (5.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Logovermelding op de website van de leerstoel Dennie Lockefeer (2de plaats)
 • Twee uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Twee uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Pakket ‘brons’ (1.000 euro/jaar gedurende drie opeenvolgende jaren) met als return:

 • Twee uitnodigingen voor het launchevent van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Twee uitnodigingen voor het slotmoment van de leerstoel Dennie Lockefeer
 • Uitnodigingen bij tussentijdse events (lezingen, uitreikingen bij prijzen voor studenten,…)

Indien interesse, kan u houder van de leerstoel Ruben Van Deuren (Ruben.VanDeuren@uantwerpen.be) dit laten weten. De formaliteiten inzake het financieel engagement worden vervolgens samen geregeld door het Universiteitsfonds Antwerpen.

Three sponsor packages are proposed together with the University Fund Antwerp:

"Gold" package (10,000 euros / year for three consecutive years) with the following return:

 • Logo mention on the Dennie Lockefeer chair website (1st place)
 • Four invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Exclusive involvement as a member of the steering committee of the Dennie Lockefeer chair chaired by Prof. Dr. Christa Sys
 • Four invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

"Silver" package (5,000 euros / year for three consecutive years) with the return:

 • Logo mention on the Dennie Lockefeer chair website (2nd place)
 • Two invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Two invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

"Bronze" package (1,000 euros / year for three consecutive years) with the return:

 • Two invitations to the launch event of the Dennie Lockefeer chair
 • Two invitations for the closing moment of the Dennie Lockefeer chair
 • Invitations to interim events (lectures, awards at students' prizes, etc.)

If interested, you can let holder of the chair Ruben Van Deuren (Ruben.VanDeuren@uantwerpen.be) know this. The formalities regarding financial commitment are then jointly arranged by the University Fund Antwerp.

Vrienden van de Leerstoel Dennie Lockefeer

Naast bedrijven kunnen nu ook particulieren de ‘leerstoel Dennie Lockefeer’ steunen door als ‘Vriend van de leerstoel Dennie Lockefeer' een financiële bijdrage te leveren. Alle giften gaan uitsluitend naar de leerstoel (onderzoek, lezingen, prijs). 'Vrienden van de leerstoel Dennie Lockefeer' worden uitgenodigd voor de inauguratie van de leerstoel Dennie Lockefeer (gratis) en worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Als u vriend wil worden van de leerstoel Dennie Lockefeer, kan u dat doen door:

Uw gift te storten op de bankrekening van de Universiteit Antwerpen (BE 42 7310 4624 7854) (naam: Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met de referentie Gift – uw naam -Leerstoel Dennie Lockefeer en een e-mail sturen naar Dimitry Beuckelaers (Dimitry.Beuckelaers@uantwerpen.be). U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf € 40.

At the request of friends from the late Dennie Lockefeer, we are now launching a call for 'Friends of the chair Dennie Lockefeer'. Next to companies, private individuals will also be able to support the chair Dennie Lockefeer by making donations as ‘Friends of the chair Dennie Lockefeer’. All donations will go towards the chair (research, lectures, award). ‘Friends of the chair Dennie Lockefeer’ will be invited to the inauguration of the chair Dennie Lockefeer (free of charge) and will be kept informed of all the activities. You can become a friend of the chair Dennie Lockefeer by:

Transferring your donation to the University of Antwerp’s bank account (BE 46 7350 0799 7636) (name: Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) with the reference Gift – Chair Dennie Lockefeer. and sending an email to Dimitry Beuckelaers (Dimitry.Beuckelaers@uantwerp.be) You will receive a tax certificate for any donation exceeding €40.

Wie zijn de sponsors?

Wie zijn de sponsors van de leerstoel?

Hierbij een overzicht van de sponsors (dd 29/06/2020). Een dankjewel is meer dan op zijn plaats voor onderstaande partners en cofunders (* de lijst met partners wordt volop aangevuld).

 

 

 

 

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

[TOP]

In de media

In de media

 

07 Juni 2020 Sana Somers wint eerste editie thesisprijs Leerstoel Dennie Lockefeer  Sana Somers schreef de thesis ‘Drijvende opslag van olie en oliegerelateerde producten in de ARA-regio’. Daarmee sleept ze de eerste editie in de wacht van de thesisprijs bij de Leerstoel Dennie Lockefeer. Michiel Leen, Flows

07 Juni 2020 Griet Van Der Vurst/Gwenny Noterdaeme en Inland Navigation School UA Griet Van Der Vurst en Gwenny Noterdaeme sleepten een beurs in de wacht voor hun deelname aan de Inland Navigation School van de Universiteit Antwerpen. Beide dames blikken terug op een intense week vol digitale colleges. Michiel Leen, Flows

03 februari 2020 Leerstoel binnenvaart opgericht als eerbetoon aan overleden Dennie Lockefeer: “Zijn gedachtengoed leeft nu verder”  De Universiteit Antwerpen heeft samen met een dertigtal bedrijven een leerstoel opgericht voor onderzoek naar een meer efficiënte en duurzame binnenvaart. De leerstoel Dennie Lockefeer is een eerbetoon aan de 42-jarige CCO bij Van Moer Logistics, die begin vorig jaar overleed na een aanrijding met een trein. “Het verlies blijft even groot, maar we zijn blij dat zijn gedachtengoed via deze weg wordt verdergezet”, zegt vader Louis Lockefeer. Kristof Pieters, HLN

21 Januari 2020 - Veel emotie én giften bij inhuldiging leerstoel Dennie Lockefeer De leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen werd gisteren onder ruime belangstelling gelanceerd. De herinnering aan de overleden Van Moer-topman leeft voort in een ambitieus project met gulle steun van de havengemeenschap. Michiel Leen, Flows

20 Januari 2020 - UAntwerpen ontwerpt samen met bedrijven nieuwe leerstoel voor meer efficiënte en duurzame binnenvaart “De sector heeft nood aan wetenschappelijk onderbouwd out-of-the-box-denken.” De Universiteit Antwerpen liet vandaag de nieuwe leerstoel Dennie Lockefeer officieel van start gaan. Hiermee willen de universiteit en de deelnemende bedrijven het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart in de haven een stevige boost geven. Het Laatste Nieuws

20 Januari 2020 - Dertig Belgische vervoerders steunen leerstoel betere binnenvaart Maandag 20 januari om vier uur wordt in Antwerpen een universitaire leerstoel geïnaugureerd die het gebruik van deze modaliteit in de aan- en afvoer tussen havens en achterland moet bevorderen. De leerstoel is vernoemd naar de vorig jaar overleden Dennie Lockefeer, die zich in de praktijk en in wetenschappelijk werk aan de Antwerpse universiteit zeer voor deze modaliteit heeft ingespannen. Folkert Nicolai, Nieuwsblad Transport

19 Januari 2020 - Karin De Schepper: "Binnenvaart was voor Dennie echt een missie" Bij de inhuldiging van de leerstoel Dennie Lockefeer neemt Karin De Schepper, directeur van Inland Navigation Europe, het woord. Ze schetst de uitdagingen van de sector, maar brengt ook Lockefeers engagement voor de sector in herinnering. Michiel Leen, Flows

18 december 2019 - Nieuwjaarsbrief Jo Van Moer (CEO Van Moer Logistics). In de reeks nieuwjaarsbrieven van Flows blikt een prominente auteur in een persoonlijke brief terug naar het voorbije jaar en ook vooruit naar 2020. Vandaag is dat Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics. Flows

22 september 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op capaciteit containerbinnenvaart. De Leerstoel Dennie Lockefeer aan UAntwerpen, ter nagedachtenis van de overleden managing director Port & Intermodal Logistics van Van Moer Group, zet in op de capaciteit van de containerbinnenvaart. Vrijdag kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen. Koen Heinen, Flows

25 augustus 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer biedt doctoraatsbeurs binnenvaartproject. De leerstoel Dennie Lockefeer aan UAntwerpen krijgt een steeds concretere vorm. De initiatiefnemers hebben een eerste vacature in de aanbieding voor een doctoraatstraject rond binnenvaartinnovatie, niet toevallig Lockefeers expertisedomein. Michiel Leen, Flows

13 augustus 2019 - Leerstoel Dennie Lockefeer zoekt nu ook individuele sponsors. De leerstoel Dennie Lockefeer aan de Universiteit Antwerpen krijgt stilaan vorm. Voor de financiering van het initiatief worden nu ook individuele sponsors toegelaten. Medeoprichter Christa Sys hoopt op de interesse van de Antwerpse havencommunity. Michiel Leen, Flows

4 juni 2019 - Jo Van Moer zoekt steun voor leerstoel Dennie Lockefeer. Bedrijfsleider Jo Van Moer zoekt partners die de start van een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer willen steunen. De leerstoel krijgt de naam van de betreurde Dennie Lockefeer. Bart Timperman, Flows

21 januari 2019 Havengemeenschap wil Dennie Lockefeer eren met eigen leerstoel. Bij de herdenking van de recent overleden Dennie Lockefeer lanceerde transportexperte Christa Sys een oproep om een leerstoel in het leven te roepen ter nagedachtenis. Het idee vindt brede steun in de havengemeenschap, de invulling volgt nog. Michiel Leen, Flows

[TOP]

Volg de leerstoel op LinkedIn

Contact

Ruben Van Deuren
(houder van de leerstoel)
Tel. +3232659729
ruben.vandeuren@uantwerpen.be