Leerstoel Dennie Lockefeer

De Leerstoel Dennie Lockefeer werd gerealiseerd door unieke crowdfunding. Alle donaties die via een contract of gift beschikbaar worden gesteld, worden uitsluitend gebruikt voor de drie pijlers waarop de Leerstoel Dennie Lockefeer steunt:

  • Onderzoek (bv. ter ondersteuning van de binnenvaartsector, innovatieve binnenvaartconcepten,...);
  • Onderwijs (bv. jaarlijkse thesisprijs, tweejaarlijkse beurs voor de Antwerpse Binnenvaartschool,...) en;
  • Dienstverlening (het organiseren van een lezingenreeks,...).