Mercator Ortelius Prijs

De Universiteit Antwerpen reikt driejaarlijkse de Mercator-Orteliusprijs uit. Deze prijs werd in het leven geroepen bij de beeindiging van de activiteiten van het Koninkijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen (KAGA). Er werden toen middelen ter beschikking gesteld om elke 3 jaar een doctoraatsthesis, verdedigd aan een Belgische Universiteit, in het domein van de economische geografie, ruimtelijke economie, ruimtelijke planning of stedelijke economie met een prijs van €3000 te bekronen. Vanaf 2023 bedraagt de prijs €5000.

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) van de Universiteit Antwerpen zorgt voor de uitreiking van de prijs. De jury staat onder leiding van Ann Verhetsel, Gewoon Hoogleraar Economische en Sociale Geografie (UAntwerpen). Zij beoordeelde dit jaar de inzendingen samen met Peter Cabus (Secretaris-Generaal Omgeving Vlaanderen en docent KULeuven), Isabelle Thomas (Directrice de Recherche et Professeure Extraordinaire UCLouvain), Ben Derudder (Onderzoeksprofessor KULeuven en docent UGent) en Thomas Vanoutrive (Docent Onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling UAntwerpen). De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria:  academische kwaliteit,  originaliteit, onderzoeksvraag, maatschappelijke en economische relevantie.

Winnaars


2023

The University of Antwerp is proud to announce the winners of the Mercator-Ortelius Prize 2023. Every three year,  a doctoral thesis in the field of economic geography, regional economics, regional planning or urban economics is awarded with a prize of € 5000.

The Department of Transport and Regional Economics (TPR) of the University of Antwerp is responsible for awarding the prize. The assessment is based on the following four selection criteria: academic quality, originality, research question, social and economic relevance.

The jury

The jury is chaired by Ann Verhetsel, Professor of Economic and Social Geography (UAntwerp). This year she assessed the entries together with

·        Peter Cabus (Secretary General Environment Flanders and lecturer at KU Leuven)

·        Ben Derudder (Research professor at KULeuven and lecturer at UGent)

·        Isabelle Thomas (Directrice de Recherche et Professeure Extraordinaire UCLouvain)

·        Thomas Vanoutrive (Professor at the Research Group for Urban Development UAntwerp). 

Decision of the jury

The call was widely distributed from November 2022 to April 2023. Seventeen candidates submitted their PhD. After a first selection round, in which each jury member had to submit 5 candidates for further selection, the following alphabetical shortlist was compiled:

·        Nicola da Schio met The sky over Brussels: geographies, knowledges & politics of air pollution (Brussel – 2020)

·        Sarah De Boeck met Making space for the foundational economy: Urban economic policy and planning perspectives from Brussels. (Brussel – 2020)

·        Laura Deruytter met The repurposing of utility companies in Flanders  (Brussel – 2022)

·        Zhan Cao met The Evolution of Interurban Knowledge Collaboration Network of China: Structures and Mechanisms (Gent – 2019) 

After careful consideration, the jury unanimously decided to award the Mercator Ortelius Prize 2023 to Sarah De Boeck. With her thesis, she makes an original contribution of high scientific quality to a relevant social and economic theme.

Sarah De Boeck tells you about her thesis - coming soon

Previous laureates of the Mercator-Ortelius Prize

·        In 2014, the prize was won by Karen Stuyck (A social geography of remittances: Transfers from Belgium to Senegal as a case study (Leuven – 2011) and Veronique Van Acker (Spatial and social variations in travel behavior – Incorporating lifestyles and attitudes into travel behaviour-land use interaction research (Ghent – 2010).

·        In 2017 Michiel Van Meeteren won with his PhD ‘From polycentricity to a renovated urban systems theory. Explaining Belgian settlement systems theory’ (Ghent – 2016).

·        In 2020 Arnaud Adam won with his PhD ‘Exploring new geographies of interactions in and around the metropolitan area of Brussels’ (Louvain La Neuve – 2019) and Joris Beckers with ‘The logistics sector in a consumer driven society, essays on location and network structure’ (Antwerpen – 2019).


2020

Mercator Ortelius Prijs voor de derde keer uitgereikt

​                                Dr. Arnaud Adam                                           Dr. Joris Beckers ​

De Universiteit Antwerpen maakt de winnaars bekend van de driejaarlijkse Mercator-Orteliusprijs 2020. Deze prijs werd in het leven geroepen bij de beeindiging van de activiteiten van het Koninkijk Aardrijskundig Genootschap Antwerpen (KAGA). Er werden toen middelen ter beschikking gesteld om elke 3 jaar een doctoraatsthesis, verdedigd aan een Belgische Universiteit, in het domein van de economische geografie, ruimtelijke economie, ruimtelijke planning of stedelijke economie met een prijs van 3000€ te bekronen.

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) van de Universiteit Antwerpen zorgt voor de uitreiking van de prijs. De jury staat onder leiding van Ann Verhetsel, Gewoon Hoogleraar Economische en Sociale Geografie (UAntwerpen). Zij beoordeelde dit jaar de inzendingen samen met Peter Cabus (Secretaris-Generaal Omgeving Vlaanderen en docent KULeuven), Isabelle Thomas (Directrice de Recherche et Professeure Extraordinaire UCLouvain), Ben Derudder (Onderzoeksprofessor KULeuven en docent UGent) en Thomas Vanoutrive (Docent Onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling UAntwerpen). De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria:  academische kwaliteit,  originaliteit, onderzoeksvraag, maatschappelijke en economische relevantie.

In November en December 2019 werd de oproep ruim verspreid. Negen kandidaten dienden hun PhD in. Na een eerste selectieronde, waarbij ieder jurylid 5 kandidaten dienden voor te dragen voor verdere selectie, werd de volgende alfabetische shortlist samengesteld: 

-        Arnaud Adam - Exploring new geographies of interactions in and around the metropolitan area of Brussels - Louvain La Neuve - 2019

-        Joris Beckers - The logistics sector in a consumer driven society, essays on location and network structure - Antwerpen - 2019

-        Katja Bringmann - Essays on Cross-border Venture Capital and Venture Internationalization – Antwerpen – 2018

-        Freke Caset - Planning for nodes, places, and people. A strategic railway station development tool for Flanders - Gent - 2019

-        Elise Schillebeeckx – Aankomstwijken in Vlaanderen. Een onderzoek naar gelokaliseerde bronnen voor het aankomst- en transitieproces van migranten – Antwerpen - 2019

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator Ortelius Prijs 2020 gedeeld toe te kennen aan Arnaud Adam én Joris Beckers. De auteurs leveren beiden met hun thesis een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. U verneemt van jurylid Peter Cabus in dit korte filmpje de afwegingen die werden gemaakt bij het maken van deze beslissing. 

Selectieverslag

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria: 

  • Academische kwaliteit,
  • Originaliteit
  • Onderzoeksvraag
  • Maatschappelijke en economische relevantie

Beslissing van de jury

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator-Ortelius Prijs 2020 samen toe te kennen aan 2 kandidaten:

-        Dr. Arnaud Adam met zijn doctoraat over ‘Exploring new geographies of interactions in and around the metropolitan area of Brussels’, Louvain La Neuve, August 2019

-        Dr. Joris Beckers met zijn doctoraat over ‘The logistics sector in a consumer driven society, essays on location and network structure’, Antwerpen, March 2019

De auteurs leveren beiden met hun thesis een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. 

2017

Mercator Ortelius Prijs voor de tweede keer uitgereikt

Selectieverslag

Er werden 9 kandidaturen ingediend. Alle ingediende doctoraten werden door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard. 

Na een eerste selectieronde, waarbij ieder jurylid 5 kandidaten dienden voor te dragen voor verdere selectie, werd de volgende alfabetische shortlist samengesteld:  Jonas De Vos,  Michiel Van Meeteren, Toon Zijlstra.

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria: 

Academische kwaliteit,  Originaliteit, Onderzoeksvraag, Maatschappelijke en economische relevantie

 

Beslissing van de jury

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator Ortelius Prijs 2017 toe te kennen aan  het doctoraat “From polycentricity to a renovated urban systems theory. Explaining Belgian settlement systems theory” van Michiel Van Meeteren.   De auteur levert met dit werk een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. 

2014

Mercator Ortelius Prijs voor de eerste keer uitgereikt

In 2014 werd de prijs gedeeld door Karen Stuyck (Een sociale geografie van remittancespraktijken: Transfers van België naar Senegal als casestudy - Leuven - 2011) en Veronique Van Acker (Spatial and social variations in travel behavior - Incorporating lifestyles and attitudes into travel behaviour-land use interaction research - Gent -  2010).