Mercator Ortelius Prijs

De Universiteit Antwerpen reikt driejaarlijkse de Mercator-Orteliusprijs uit. Deze prijs werd in het leven geroepen bij de beeindiging van de activiteiten van het Koninkijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen (KAGA). Er werden toen middelen ter beschikking gesteld om elke 3 jaar een doctoraatsthesis, verdedigd aan een Belgische Universiteit, in het domein van de economische geografie, ruimtelijke economie, ruimtelijke planning of stedelijke economie met een prijs van €3000 te bekronen. Vanaf 2023 bedraagt de prijs €5000.

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) van de Universiteit Antwerpen zorgt voor de uitreiking van de prijs. De jury staat onder leiding van Ann Verhetsel, Gewoon Hoogleraar Economische en Sociale Geografie (UAntwerpen). Zij beoordeelde dit jaar de inzendingen samen met Peter Cabus (Secretaris-Generaal Omgeving Vlaanderen en docent KULeuven), Isabelle Thomas (Directrice de Recherche et Professeure Extraordinaire UCLouvain), Ben Derudder (Onderzoeksprofessor KULeuven en docent UGent) en Thomas Vanoutrive (Docent Onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling UAntwerpen). De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria:  academische kwaliteit,  originaliteit, onderzoeksvraag, maatschappelijke en economische relevantie.

Oproep Mercator Ortelius Prijs 2023

De oproep betreft de houders van een doctoraat in de domeinen

  • Sociale en Economische Geografie
  • Ruimtelijke Economie
  • Stedelijke Economie
  • Ruimtelijke Planning

In de geest van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Antwerpen houdt de jury bij haar beoordeling relening met zowel de wetenschappelijke kwaliteiten als met de maatschappelijke en economische relevantie van het werk.

De prijs bedraagt €5000 en het doctoraat is opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels.

Het voorgestelde werk wordt electronisch ingediend, vergezeld van een curriculum vitae bij prof. dr. Ann Verhetsel, ann.verhetsel@uantwerpen.be voor 1 april 2023.

Winnaars 2020

2020

Mercator Ortelius Prijs voor de derde keer uitgereikt

De Universiteit Antwerpen maakt de winnaars bekend van de driejaarlijkse Mercator-Orteliusprijs 2020. Deze prijs werd in het leven geroepen bij de beeindiging van de activiteiten van het Koninkijk Aardrijskundig Genootschap Antwerpen (KAGA). Er werden toen middelen ter beschikking gesteld om elke 3 jaar een doctoraatsthesis, verdedigd aan een Belgische Universiteit, in het domein van de economische geografie, ruimtelijke economie, ruimtelijke planning of stedelijke economie met een prijs van 3000€ te bekronen.

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR) van de Universiteit Antwerpen zorgt voor de uitreiking van de prijs. De jury staat onder leiding van Ann Verhetsel, Gewoon Hoogleraar Economische en Sociale Geografie (UAntwerpen). Zij beoordeelde dit jaar de inzendingen samen met Peter Cabus (Secretaris-Generaal Omgeving Vlaanderen en docent KULeuven), Isabelle Thomas (Directrice de Recherche et Professeure Extraordinaire UCLouvain), Ben Derudder (Onderzoeksprofessor KULeuven en docent UGent) en Thomas Vanoutrive (Docent Onderzoeksgroep voor Stadontwikkeling UAntwerpen). De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria:  academische kwaliteit,  originaliteit, onderzoeksvraag, maatschappelijke en economische relevantie.

In November en December 2019 werd de oproep ruim verspreid. Negen kandidaten dienden hun PhD in. Na een eerste selectieronde, waarbij ieder jurylid 5 kandidaten dienden voor te dragen voor verdere selectie, werd de volgende alfabetische shortlist samengesteld: 

-        Arnaud Adam - Exploring new geographies of interactions in and around the metropolitan area of Brussels - Louvain La Neuve - 2019

-        Joris Beckers - The logistics sector in a consumer driven society, essays on location and network structure - Antwerpen - 2019

-        Katja Bringmann - Essays on Cross-border Venture Capital and Venture Internationalization – Antwerpen – 2018

-        Freke Caset - Planning for nodes, places, and people. A strategic railway station development tool for Flanders - Gent - 2019

-        Elise Schillebeeckx – Aankomstwijken in Vlaanderen. Een onderzoek naar gelokaliseerde bronnen voor het aankomst- en transitieproces van migranten – Antwerpen - 2019

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator Ortelius Prijs 2020 gedeeld toe te kennen aan Arnaud Adam én Joris Beckers. De auteurs leveren beiden met hun thesis een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. U verneemt van jurylid Peter Cabus in dit korte filmpje de afwegingen die werden gemaakt bij het maken van deze beslissing. 

Selectieverslag

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria: 

  • Academische kwaliteit,
  • Originaliteit
  • Onderzoeksvraag
  • Maatschappelijke en economische relevantie

Beslissing van de jury

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator-Ortelius Prijs 2020 samen toe te kennen aan 2 kandidaten:

-        Dr. Arnaud Adam met zijn doctoraat over ‘Exploring new geographies of interactions in and around the metropolitan area of Brussels’, Louvain La Neuve, August 2019

-        Dr. Joris Beckers met zijn doctoraat over ‘The logistics sector in a consumer driven society, essays on location and network structure’, Antwerpen, March 2019

De auteurs leveren beiden met hun thesis een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. 

Winnaar 2017

2017

Mercator Ortelius Prijs voor de tweede keer uitgereikt

Selectieverslag

Er werden 9 kandidaturen ingediend. Alle ingediende doctoraten werden door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard. 

Na een eerste selectieronde, waarbij ieder jurylid 5 kandidaten dienden voor te dragen voor verdere selectie, werd de volgende alfabetische shortlist samengesteld:  Jonas De Vos,  Michiel Van Meeteren, Toon Zijlstra.

De beoordeling gebeurt op basis van de volgende vier selectiecriteria: 

Academische kwaliteit,  Originaliteit, Onderzoeksvraag, Maatschappelijke en economische relevantie

 

Beslissing van de jury

Na zorgvuldige afweging van bovenstaande elementen beslist de jury eenparig om de Mercator Ortelius Prijs 2017 toe te kennen aan  het doctoraat “From polycentricity to a renovated urban systems theory. Explaining Belgian settlement systems theory” van Michiel Van Meeteren.   De auteur levert met dit werk een originele bijdrage van hoogstaande wetenschappelijke kwaliteit aan een relevante maatschappelijk en economisch thema. 

Winnaars 2014

2014

Mercator Ortelius Prijs voor de eerste keer uitgereikt

In 2014 werd de prijs gedeeld door Karen Stuyck (Een sociale geografie van remittancespraktijken: Transfers van België naar Senegal als casestudy - Leuven - 2011) en Veronique Van Acker (Spatial and social variations in travel behavior - Incorporating lifestyles and attitudes into travel behaviour-land use interaction research - Gent -  2010).