In 2012 begon de Universiteisbibliotheek een project voor de wetenschappelijke ontsluiting van dit archief. Projectmedewerker Lieselot Cornelis van de afdeling Bijzondere Collecties inventariseerde en registreerde zo’n 9000 archiefstukken in een databank. De dienst voor bibliotheekautomatisering Anet converteerde deze later naar een archiefmodule in het bibliotheeksysteem Brocade. Op die manier kun je gericht zoeken in de verschillende types objecten (brieven, administratie, documenten en documentatie), en ook het archiefschema van het KAGA raadplegen (ISAD). Onlangs werd ook een begin gemaakt van de digitalisering van de belangrijkste objecten.

http://anet.be/opac/opackagaobj

Naast archiefdocumenten zijn er ook enkele objecten in het bezit van de bibliotheek: enkele medailles, een vlaggenwimpel, een ivoren kompas en nog enkele voorwerpen. Ook de collectie glaspositieven (2014 stuks) is volledig beschreven in een Filemaker-databank door vrijwilliger Johan Proot. De dia’s zelf werden door de opleiding Conservatie-Restauratie van de AP Hogeschool gerestaureerd en verpakt in zuurvrije mapjes. 

Om de roemrijke personages en fascinerende verhalen die dit archief herbergt, beter in de kijker te plaatsten maakte de dienst Bijzondere Collecties ook een webtentoonstelling van dit materiaal onder de titel Geographical Initiatives in Antwerp. Dit initiatief sluit aan bij de International Conference on the History of Cartography, die in juli 2015 aan de UAntwerpen plaats vond (ICHC 2015), en de tentoonstellingenreeks Antwerpen in de ban van de cartografie in het MAS. Het KAGA is zelf namelijk een logisch gevolg van dit cartografisch congres, wat in de tentoonstelling belicht wordt in samenwerking met het FelixArchief, dat op zijn beurt de archieven van het eerste Congrès International des Sciences géographiques, cosmographiques et commerciales (1871) bezit.

http://kaga.anet.be/omeka/geographical-initiatives-in-antwerp (gearchiveerde versie)