The Advisory Board of the Urban Studies Institute acts as a sounding board and bridge to other universities and the non-academic world. It is also active in giving advice from various perspectives and translating the needs of the outside world to the Institute.

The Board consists of experts from the professional world of architects and urban developers, mainstream society and policy, in addition to scientists from numerous disciplines and from the various Flemish and Brussels universities.

Advisory Board Members

 • Manu Claeys (stRaten generaal)
 • Inge Bertels (Kunstwetenschappen/Archeologie, Ingenieurswetenschappen/Architectuur, VUB)
 • Luuk Boelens (Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent)
 • Linda Boudry (Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden/Witboek Stedenbeleid)
 • Peter Cabus (Ruimte Vlaanderen)
 • Eric Corijn (Stadsplatform-Urban Studies Network, Brussel)
 • Sofie De Caigny (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven)
 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels)
 • Jelle Haemers (Departement Geschiedenis, KULeuven)
 • Filip De Rynck (Hogeschool Gent, Steunpunt Bestuurlijke Organisatie in Vlaanderen)
 • Griet Geerinck (AG Stadsplanning)
 • Bernard Hubeau (Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen)
 • Pieter Leuridan (VOKA - Manager Routeplan 2020)
 • André Loeckx (KU Leuven en Vlaams Stedenbeleid)
 • Peter Renard
 • Joris Scheers (KULeuven, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)
 • Schepen Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Antwerpen
 • Jef Van den Broeck (KULeuven, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening)
 • Koen Verhoest (Research Group on Public Administration & Management, PSW)
 • Peter Vermeulen (Stramien, Vlaamse Vereniging Ruimte & Planning),
 • Jürgen Jaspers (ULB, Département de langues et littératures)
 • Frank Willaert (Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden, UA)
 • Anne Winter (VUB, Historical Research into Urban Transformation Processes)
 • Koen Wynants (Commons Lab Antwerpen)